Statistisk sentralbyrå


12   Fysioterapeutårsverk, etter verkeområde og sentralitet. 1998-1999. Absolutte tal og prosent
  Fysioterapeutar i alt Fysioterapi-
praksis
Skole/
helsestasjon
Institusjonar for eldre og funskjonshemma Anna arbeid Fysioterapeutar i alt Fysioterapi-
praksis
Skole/
helsestasjon
Institusjonar for eldre og funskjonshemma Anna arbeid
  Absolutte tall Prosent
                     
1998 i alt 3 743 2 769 296 382 297 100 74 8 10 8
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 498 337 39 62 59 100 68 8 13 12
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 267 190 21 29 26 100 71 8 11 10
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 920 695 66 87 73 100 75 7 9 8
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 058 1 546 169 204 139 100 75 8 10 7
                     
1999:                    
1999 i alt 3 838 2 872 293 419 254 100 75 8 11 7
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 522 365 37 71 50 100 70 7 14 9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 270 194 21 30 25 100 72 8 11 9
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 945 719 70 94 63 100 76 7 10 7
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 101 1 594 167 224 117 100 76 8 11 6

Standardtegn i tabeller