Statistisk sentralbyrå


11   Legeårsverk, etter avtaleform og sentralitet. 1998-1999. Absolutte tal og prosent
  Legar i alt Med driftsavtale Med fast lønn Turnus-
kandidatar
Utan avtale Legar i alt Med driftsavtale Med fast lønn Turnus-
kandidatar
Utan avtale
  Absolutte tal Prosent
                     
1998 i alt 3 688 2 415 758 226 290 100 65 21 6 8
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 674 243 319 107 6 100 36 47 16 1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 288 179 74 31 4 100 62 26 11 1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 889 643 137 40 70 100 72 15 4 8
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 837 1 350 228 49 210 100 74 12 3 11
                     
1999 i alt 3 752 2 483 724 231 313 100 66 19 6 8
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 685 258 315 108 4 100 38 46 16 1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 286 191 65 26 5 100 67 23 9 2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 903 650 133 44 77 100 72 15 5 8
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 878 1 384 211 54 227 100 74 11 3 12

Standardtegn i tabeller