Statistisk sentralbyrå


10   Legeårsverk, etter verkeområde og sentralitet. 1998-1999. Absolutte tal og prosent
  Legar i alt Legepraksis Skole/
helsestasjon
Institusjonar for eldre og funskjonshemma Anna arbeid Legar i alt Legepraksis Skole/
helsestasjon
Institusjonar for eldre og funskjonshemma Anna arbeid
  Absolutte tal Prosent
                     
1998 i alt 3 688 2 976 222 222 268 100 81 6 6 7
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 674 523 38 40 73 100 78 6 6 11
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 288 223 17 17 30 100 77 6 6 11
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 889 738 44 51 57 100 83 5 6 6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 837 1 492 123 114 108 100 81 7 6 6
                     
1999 i alt 3 752 3 044 227 225 257 100 81 6 6 7
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 685 539 38 41 66 100 79 6 6 10
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 286 229 18 18 22 100 80 6 6 8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 903 753 45 52 54 100 83 5 6 6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 878 1 523 126 114 115 100 81 7 6 6

Standardtegn i tabeller