Statistisk sentralbyrå


9   Ubesette stillingar i kommunehelsetenesta. Prosent av samla årsverksinnsats. Ulike yrkesgruppar. Sentralitet og kommunestorleik. 1998-1999
  Alle Legar Fysioterapeutar Helsesystrer Jordmødre
  1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
I alt 5 5 6 6 2 3 9 9 11 12
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 12 11 12 11 9 7 19 21 15 17
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 8 9 11 13 2 3 10 13 27 11
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 4 5 5 5 2 4 7 6 5 10
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 3 3 3 3 1 2 7 6 7 10
                     
Kommunestorleik                    
    0-1 999 18 19 16 15 16 19 27 34 26 29
2 000-2 999 15 13 19 11 8 10 19 29 17 15
3 000-4 999 8 10 10 10 5 7 9 13 17 21
5 000-8 999 6 6 5 8 3 3 16 10 7 11
9 000-13 999 4 6 5 6 2 5 5 8 12 7
14 000-24 999 4 4 5 5 1 1 9 7 10 21
25 000-49 999 3 2 3 3 1 2 6 4 1 0
50 000+ 3 2 3 2 1 1 5 6 9 6

Standardtegn i tabeller