Statistisk sentralbyrå


7   Utførde årsverk i skolehelsetenesta og helsestasjontenesta1. Sentralitet. 1987-1999
    1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999
Personell i alt 1 499 1 640 1 693 1 744 1 846 1 885 2 116 2 372 2 550 2 628 2 735 2 817 2 874
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 263 297 315 319 336 351 374 429 453 457 473 488 480
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 116 133 133 142 151 160 168 201 209 217 215 227 240
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 349 378 396 404 413 435 482 548 598 623 640 644 658
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 770 831 849 880 947 938 1 092 1 194 1 290 1 332 1 406 1 458 1 496
                           
Legar 210 200 198 208 209 212 220 210 213 217 219 222 227
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 36 39 37 41 41 42 44 40 40 38 36 38 38
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 17 17 18
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 38 41 42 42 42 43 42 44 42 45 44 45
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 116 107 105 110 110 111 116 112 112 120 120 123 126
                           
Fysioterapeutar 75 87 103 119 145 157 184 237 241 264 291 296 293
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 11 14 17 21 25 26 29 33 33 35 40 39 37
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 3 8 8 11 11 11 14 15 16 19 21 21
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 17 18 17 31 29 38 49 52 55 66 69 66 70
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 43 51 62 60 80 82 95 138 138 146 164 169 167
                           
Helsesystrer, jordmødre og anna personell 1 213 1 353 1 393 1 416 1 493 1 516 1 712 1 925 2 096 2 147 2 224 2 300 2 354
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 216 245 262 257 270 283 301 357 379 384 397 411 405
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 97 114 109 118 124 132 140 171 177 184 179 189 202
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 290 322 339 331 342 356 390 454 500 515 527 534 543
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 610 673 683 710 757 745 881 943 1 040 1 065 1 121 1 167 1 203
1  Personell utan helsefagleg utdanning blei inkluderte i statistikkgrunnlaget i 1988 (helsestasjontenesta) og 1994 (skolehelsetenesta).

Standardtegn i tabeller