Statistisk sentralbyrå


6   Utførde årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1987-1999
    1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999
Fysioterapeutar i alt 2 480 2 515 2 549 2 623 2 743 2 818 2 888 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 279 285 292 313 335 341 361 353 380 402 435 435 451
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 157 158 164 172 184 189 196 205 196 215 228 238 240
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 607 606 616 639 648 682 704 726 757 783 819 834 851
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 437 1 465 1 477 1 499 1 576 1 605 1 626 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877
                           
Fysioterapeutar med driftsavtale 2 110 2 104 2 077 2 070 2 043 2 042 2 059 2 001 2 017 2 016 2 041 2 264 2 281
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 201 199 193 200 200 210 208 204 223 230 240 251 264
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 132 135 137 132 131 131 128 126 130 132 130 147 148
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 525 520 521 531 510 518 528 531 537 538 552 604 607
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 252 1 251 1 227 1 207 1 202 1 184 1 195 1 141 1 127 1 116 1 118 1 262 1 262
                           
Fysioterapeutar med fast lønn 299 320 356 419 522 571 603 689 757 827 910 939 954
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 63 76 88 100 112 110 123 132 135 148 167 160 166
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 18 16 21 31 35 40 52 54 49 61 73 74 74
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 52 54 59 76 98 114 125 136 157 176 187 197 196
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 166 175 187 213 278 307 303 367 416 443 483 509 518
                           
Turnuskandidatar 25 15 17 33 59 57 72 73 84 92 91 106 104
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 12 8 7 12 19 17 23 16 17 20 21 22 21
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 5 3 2 5 13 9 9 14 10 13 11 15 12
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 5 2 4 4 9 12 13 16 17 18 18 18 21
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 4 3 3 11 19 19 28 27 39 40 41 51 50
                           
Fysioterapeutar utan avtale 46 75 99 102 120 147 154 158 175 200 214 51 81
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 3 3 4 2 5 5 8 2 4 5 7 3 1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 2 4 4 4 6 9 7 11 7 9 14 2 6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 26 30 31 27 31 38 39 43 46 50 62 15 26
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 15 38 60 68 78 96 100 101 118 136 132 32 47

Standardtegn i tabeller