Statistisk sentralbyrå


5   Utførde årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1987-1999
    1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999
Legar i alt 2 995 2 935 2 960 3 016 3 069 3 137 3 211 3 264 3 303 3 305 3 351 3 466 3 527
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 580 614 608 618 619 614 637 633 649 631 620 634 644
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 247 248 252 255 253 258 266 270 271 264 272 271 269
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 702 688 717 726 738 750 770 778 805 803 822 839 851
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 467 1 385 1 384 1 417 1 460 1 514 1 538 1 582 1 578 1 607 1 637 1 723 1 764
                           
Legar med driftsavtale 1 581 1 535 1 530 1 530 1 565 1 624 1 714 1 826 1 927 2 068 2 176 2 297 2 361
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 139 133 122 127 131 142 138 147 169 195 208 230 244
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 131 121 125 123 124 129 137 145 149 154 169 170 181
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 479 467 478 471 475 478 495 514 546 565 597 610 616
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 833 815 805 810 836 876 944 1 020 1 063 1 153 1 202 1 288 1 320
                           
Legar med fast lønn 1 058 1 044 1 094 1 150 1 148 1 146 1 133 1 061 968 830 755 673 639
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 341 347 362 380 379 374 396 380 366 323 307 297 292
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 87 94 98 102 97 101 98 95 90 81 75 68 60
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 165 172 195 205 213 205 206 194 183 159 138 124 118
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 465 431 440 463 459 467 435 392 328 267 235 185 168
                           
Turnuskandidatar 210 223 198 180 185 165 179 187 200 195 193 214 220
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 94 115 112 98 98 89 97 101 108 108 101 102 104
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 26 29 23 26 25 22 26 26 28 25 24 29 24
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 38 33 25 28 28 29 28 28 27 29 27 37 41
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 54 45 38 29 34 25 28 32 37 34 41 46 51
                           
Legar utan avtale 146 133 138 155 171 201 185 191 209 213 226 282 308
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 6 19 12 13 11 10 7 6 6 6 4 6 4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 4 5 5 6 7 5 4 5 5 4 4 4
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 21 16 19 23 23 38 42 43 49 50 60 68 76
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 116 94 101 115 132 147 131 138 149 152 159 204 224

Standardtegn i tabeller