Statistisk sentralbyrå


4   Utførde årsverk av ulike yrkesgruppar i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Årsverk pr. 10 000 innbyggjarar. Fylke. 1987-1999
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Legar pr. 10 000 innbyggjarar 7,2 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9
Østfold 6,5 6,2 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,9 7,1 7,0 7,4
Akershus 6,5 6,4 6,1 6,0 6,2 6,5 6,5 6,8 6,9 6,6 6,6 6,8 7,1
Oslo 9,1 7,1 7,3 7,5 7,5 7,6 7,8 7,4 7,5 7,8 7,8 8,6 8,7
Hedmark 7,0 7,1 7,2 7,5 7,1 7,3 7,3 7,6 7,8 7,7 7,7 7,9 7,9
Oppland 7,9 7,8 8,0 8,1 8,2 8,1 8,2 8,6 8,2 8,4 8,3 8,6 8,7
Buskerud 6,7 7,3 6,9 7,1 7,2 7,3 7,2 7,4 7,4 7,7 7,6 7,6 7,4
Vestfold 6,4 6,0 6,3 6,2 6,5 6,6 6,5 6,5 7,4 6,4 6,8 7,0 6,9
Telemark 7,6 6,9 7,2 7,5 7,6 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7 7,9 8,1 7,9
Aust-Agder 7,4 7,4 7,3 7,3 7,9 7,8 8,0 8,5 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4
Vest-Agder 7,4 7,1 7,3 7,7 7,9 8,4 8,5 8,1 8,1 8,1 8,1 8,3 8,3
Rogaland 6,2 6,0 6,0 6,0 6,1 6,0 6,2 6,3 6,6 6,5 6,6 7,1 6,8
Hordaland 6,3 6,1 6,4 6,7 7,1 7,0 7,1 7,2 6,9 7,0 7,1 7,2 7,4
Sogn og Fjordane 7,6 8,2 8,3 8,7 8,4 8,8 8,6 8,5 8,9 8,6 8,7 8,7 9,6
Møre og Romsdal 7,8 7,6 7,7 7,8 7,8 7,7 7,9 7,9 8,1 8,0 8,2 8,2 8,4
Sør-Trøndelag 6,2 6,3 6,0 5,8 6,0 6,7 6,9 7,2 6,7 6,9 7,1 7,1 7,1
Nord-Trøndelag 6,8 7,0 7,4 7,1 6,8 7,4 8,1 8,0 7,9 7,6 7,7 7,5 7,9
Nordland 7,5 7,8 7,6 7,9 8,0 8,2 8,5 8,5 8,9 8,6 8,9 8,9 8,8
Troms 8,2 8,6 8,1 8,5 8,1 8,2 9,0 8,4 8,8 8,7 8,5 8,5 9,2
Finnmark 9,8 11,7 11,2 10,6 10,7 10,8 11,5 11,4 11,3 11,1 10,7 11,6 10,4
                           
Fysioterapeutar pr. 10 000 innbyggjarar 6,0 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6
Østfold 5,6 5,6 5,6 6,0 6,3 6,2 6,4 6,3 6,3 6,6 6,8 6,5 6,9
Akershus 7,1 7,2 7,0 7,0 7,4 7,6 7,9 7,5 7,7 7,5 7,6 7,9 7,9
Oslo 9,7 9,5 9,7 9,5 9,8 9,9 9,3 8,9 8,7 9,3 9,2 9,5 9,2
Hedmark 6,4 6,4 6,5 6,7 6,3 7,2 7,1 7,3 7,6 8,1 8,1 8,1 8,2
Oppland 6,7 6,7 7,1 7,2 7,2 7,2 7,7 7,8 8,3 8,2 8,7 9,4 9,1
Buskerud 7,1 7,5 7,7 7,4 8,3 8,6 8,6 8,3 8,8 8,8 9,2 9,1 9,0
Vestfold 6,8 6,3 6,4 6,8 6,6 6,6 7,2 6,9 6,8 6,9 6,9 7,2 7,0
Telemark 4,8 4,7 4,5 5,2 5,1 5,3 6,0 6,1 6,0 6,2 6,7 6,9 6,7
Aust-Agder 5,0 4,7 4,9 5,4 5,8 6,1 6,0 6,6 6,6 6,7 7,0 7,2 7,3
Vest-Agder 5,6 5,5 5,8 5,8 5,6 6,1 5,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,7 6,7
Rogaland 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7 5,2 5,1 5,7 5,6 5,8
Hordaland 5,5 5,4 5,5 5,8 5,8 6,1 6,2 6,4 6,8 7,1 7,1 7,5 7,5
Sogn og Fjordane 4,5 4,3 4,7 4,9 5,5 5,3 5,5 6,3 6,0 6,3 6,7 6,7 7,2
Møre og Romsdal 4,8 4,9 5,2 5,1 5,7 5,6 5,9 5,7 6,0 6,2 6,8 6,9 7,3
Sør-Trøndelag 4,2 4,2 4,3 4,6 4,7 4,7 4,9 5,5 5,7 6,0 6,2 6,4 6,8
Nord-Trøndelag 4,4 4,9 4,5 5,0 5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 6,8
Nordland 4,8 5,0 4,4 4,8 5,0 5,4 5,8 5,9 6,4 7,2 7,0 7,0 7,6
Troms 6,0 5,9 5,8 5,9 6,5 6,0 7,0 7,3 8,0 7,9 8,2 8,5 8,9
Finnmark 4,8 4,0 4,8 5,0 5,8 5,6 5,8 6,4 6,3 6,6 7,5 8,0 8,2
                           
Jordmødre pr. 10 000 fødte 17,1 18,6 18,1 18,6 20,5 23,8 26,6 26,6 33,4 36,8 40,3 44,2 45,3
Østfold 4,3 8,4 5,4 5,2 6,8 7,6 7,9 12,3 15,7 19,5 22,4 31,1 27,3
Akershus 11,0 6,5 6,7 5,8 8,2 8,6 10,6 13,9 19,5 25,1 22,0 24,7 30,2
Oslo 8,5 12,9 8,6 7,9 10,3 12,2 16,4 21,6 23,7 25,4 26,9 25,5 28,3
Hedmark 9,8 5,3 5,7 6,6 3,1 8,1 12,1 17,1 29,3 36,6 40,4 39,4 39,0
Oppland 16,7 21,9 16,8 19,2 18,1 30,7 30,5 25,1 37,1 47,9 50,0 59,8 53,4
Buskerud 27,0 23,3 27,3 29,5 25,5 24,4 27,0 27,9 31,3 36,2 36,9 48,0 50,4
Vestfold 8,0 14,9 6,9 5,0 5,1 5,1 8,1 9,3 12,9 19,4 19,9 23,7 23,4
Telemark 12,9 18,2 16,2 20,2 21,1 31,2 38,4 34,9 40,8 44,2 58,1 59,0 60,0
Aust-Agder 6,6 3,9 3,7 7,8 9,3 13,5 25,0 30,4 33,4 37,9 42,2 38,4 37,2
Vest-Agder 6,2 5,4 5,6 5,6 9,2 11,7 24,0 20,1 31,0 33,6 38,2 42,2 43,8
Rogaland 12,7 10,1 11,0 14,1 15,8 16,3 16,9 14,4 27,8 26,9 28,5 29,9 33,5
Hordaland 14,2 14,5 17,3 16,0 17,8 20,4 23,0 23,3 27,3 33,8 39,1 44,0 43,0
Sogn og Fjordane 47,6 45,1 65,7 66,7 58,8 65,7 54,1 70,2 87,5 95,7 104,0 118,1 118,0
Møre og Romsdal 38,4 47,4 46,7 47,2 47,7 48,4 50,0 45,3 68,7 68,7 69,0 71,1 63,2
Sør-Trøndelag 12,0 15,3 11,4 11,0 13,1 18,2 22,0 18,5 22,1 27,3 34,5 34,9 44,7
Nord-Trøndelag 24,6 34,0 40,5 34,2 39,9 55,0 57,2 44,2 47,1 55,2 61,7 64,1 63,9
Nordland 30,1 40,5 40,5 41,6 55,7 64,0 65,6 60,8 62,4 57,3 63,9 70,0 68,9
Troms 19,8 17,2 16,6 17,3 27,7