Statistisk sentralbyrå


2   Utførde årsverk av ulike yrkesgrupper i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1987-1999
    1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999
Legar 2 995 2 935 2 960 3 016 3 069 3 137 3 211 3 264 3 299 3 305 3 351 3 466 3 527
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 580 614 608 618 619 614 637 633 649 631 620 634 644
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 247 248 252 255 253 258 266 270 271 264 272 271 269
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 702 688 717 726 738 750 770 778 805 803 822 839 851
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 467 1 385 1 384 1 417 1 460 1 514 1 538 1 582 1 574 1 607 1 637 1 723 1 764
                           
Fysioterapeutar 2 480 2 515 2 549 2 623 2 743 2 818 2 888 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 279 285 292 313 335 341 361 353 380 402 435 435 451
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 157 158 164 172 184 189 196 205 196 215 228 238 240
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 607 606 616 639 648 682 704 726 757 783 819 834 851
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 437 1 465 1 477 1 499 1 576 1 605 1 626 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877
                           
Jordmødre 90 101 104 110 125 145 161 160 201 222 241 258 269
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 51 51 59 61 69 75 76 71 81 86 93 96 95
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 10 14 13 14 15 17 20 16 22 23 23 25 29
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 10 15 10 11 12 18 22 23 32 38 40 46 45
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 20 21 22 23 30 35 43 51 67 75 85 91 101
                           
Helsesystrer 1 120 1 100 1 142 1 172 1 220 1 241 1 355 1 453 1 504 1 538 1 578 1 611 1 650
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 188 197 215 221 222 229 241 259 267 259 270 273 259
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 87 88 78 97 102 110 112 122 120 133 123 130 133
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 266 278 288 268 277 292 313 338 361 371 383 391 402
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 580 537 561 587 619 610 688 735 756 775 801 818 856

Standardtegn i tabeller