Statistisk sentralbyrå


1   Utførde årsverk av ulike yrkesgrupper i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Årsverk pr. 10 000 innbyggjarar. Sentralitet. 1987-1999
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Legar pr. 10 000 innbyggjarar 7,2 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 8,7 9,3 9,3 9,5 9,5 9,5 9,8 9,8 10,1 9,8 9,7 10,0 10,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 7,5 7,5 7,6 7,7 7,6 7,7 7,9 8,0 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 6,6 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,0 6,4 6,4 6,5 6,6 6,9 6,9 7,0 6,9 7,0 7,0 7,3 7,4
                           
Fysioterapeutar pr. 10 000 innbyggjarar 6,0 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 4,2 4,3 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 5,4 5,9 6,3 6,8 6,9 7,1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4,8 4,8 4,9 5,2 5,5 5,6 5,9 6,1 5,8 6,4 6,8 7,1 7,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 5,7 5,6 5,7 5,9 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,4 7,4 7,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 6,8 6,8 6,8 6,9 7,2 7,3 7,3 7,2 7,4 7,5 7,6 7,9 7,9
                           
Jordmødre pr. 10 000 fødte 17,1 18,6 18,1 18,6 20,5 23,8 26,6 26,6 33,4 36,8 40,3 44,2 45,3
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 62,6 62,1 70,0 72,2 80,0 86,6 89,0 84,2 95,5 103,2 116,5 122,4 122,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 22,9 31,6 28,5 31,1 30,3 36,8 41,6 34,0 49,3 50,3 50,8 58,1 65,7
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 7,5 11,5 7,1 7,8 8,2 12,4 15,4 15,8 22,7 27,0 29,0 34,1 32,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,2 7,4 7,2 7,3 9,0 10,4 13,1 15,5 20,0 22,4 25,4 27,8 30,1
                           
Helsesystrer pr. 10 000 barn 0-4 år 43,4 41,2 41,4 41,2 41,6 41,4 44,7 47,8 49,6 50,8 52,1 53,3 54,6
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 46,4 48,2 52,0 52,8 52,5 53,7 56,2 60,5 62,8 61,4 65,2 66,5 63,4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 41,8 41,3 35,7 43,1 44,4 47,0 47,3 51,6 51,4 57,1 53,1 57,3 58,7
Sentralitet 2 Mindre sentrale kommunar 41,7 42,5 42,9 38,9 39,2 40,6 43,4 46,9 50,4 51,8 53,5 54,6 56,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 43,5 38,6 38,6 38,7 39,3 37,7 41,9 44,4 45,6 46,7 48,1 49,0 51,2

Standardtegn i tabeller