Statistisk sentralbyrå

Helse, satellittregnskap

1 Helseutgifter, nøkkeltall. 1997-2011 (Rettet 27. April 20122)
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101 20111
Totale helseutgifter. Mill. kr 94 008  105 500  115 711  124 728  135 266  150 029  159 572  168 237  176 984  186 761  201 722  218 906  230 472  237 543  249 483
HC R.1 Investeringer til helseformål. Mill. kr 5 635 7 480 8 945 8 496 9 778 9 528 10 262 10 956 11 163 11 392 12 513 11 362 10 105 8 799 8 364
Løpende helseutgifter. Mill. kr 88 373 98 021  106 766  116 232  125 488  140 501  149 310  157 281  165 820  175 369  189 209  207 544  220 367  228 744  241 119
Totale helseutgifter i løpende kroner per innbygger 21 340 23 807 25 933 27 773 29 968 33 059 34 957 36 638 38 281 40 072 42 836 45 671 47 516 48 338 50 103
                               
Totale private helseutgifter. Mill. kr 17 568 18 791 20 184 21 844 22 242 24 791 25 997 27 661 29 202 30 298 32 080 34 042 35 455 34 397 35 819
Totale offentlige helseutgifter. Mill. kr 76 440 86 709 95 527  102 884  113 024  125 238  133 575  140 576  147 782  156 463  169 642  184 863  195 017  203 146  213 664
                               
Totale helseutgifter i faste 2005-priser. Mill. kr  127 516  134 405  142 954  146 739  151 687  163 874  168 336  173 063  176 985  179 477  183 546  187 556  190 227  191 271  189 908
Totale helseutgifter i faste 2005-priser. Prosentvis vekst fra året før   5,4 6,4 2,6 3,4 8,0 2,7 2,8 2,3 1,4 2,3 2,2 1,4 0,5 -0,7
Totale helseutgifter i faste 2005-priser per innbygger 28 947 30 330 32 039 32 674 33 605 36 110 36 876 37 689 38 281 38 509 38 976 39 130 39 218 38 922 38 138
Totale helseutgifter i faste 2005 priser per innbygger. Prosentvis vekst fra året før   4,8 5,6 2,0 2,9 7,5 2,1 2,2 1,6 0,6 1,2 0,4 0,2 -0,8 -2,0
                               
Totale helseutgifter i løpende kroner i prosent av BNP2 8,4 9,3 9,3 8,4 8,8 9,8 10,0 9,6 9,0 8,6 8,7 8,6 9,8 9,4 9,2
Totale helseutgifter i løpende kroner i prosent av BNP Fastlands-Norge2 10,2 10,6 11,1 11,2 11,5 12,3 12,5 12,3 12,1 11,7 11,5 11,8 12,3 12,0 11,9
Offentlig finansiert andel av totale helseutgifter. Prosent 81,3 82,2 82,6 82,5 83,6 83,5 83,7 83,6 83,5 83,8 84,1 84,4 84,6 85,5 85,6
Privat finansiert andel av totale helseutgifter. Prosent 18,7 17,8 17,4 17,5 16,4 16,5 16,3 16,4 16,5 16,2 15,9 15,6 15,4 14,5 14,4
Offentlige helseutgifter som andel av totale offentlige utgifter. Prosent 14,9 15,8 16,5 16,7 16,9 17,6 17,6 17,9 18,2 18,0 18,3 18,2 17,8 17,8 17,8
1  Foreløpige tall.
2  Tall for 2010 og 2011 ble rettet 27. april 2012.

Standardtegn i tabeller