Statistisk sentralbyrå

Grensehandel

1 Grensehandel. Handlebeløp og antall turer
  Antall turer Handlebeløp
  1 000 Millioner kroner
2004 i alt 6 572 8 804
2005 i alt 6 648 8 726
2006 i alt 6 127 8 771
2007 i alt 6 254 9 183
2008 i alt 5 827 8 934
2009 i alt 6 236 10 332
2010 i alt 6 323 10 525
     
1. kvartal 2004 1 695 1 954
2. kvartal 2004 1 460 2 028
3. kvartal 2004 1 927 2 742
4. kvartal 2004 1 490 2 080
     
1. kvartal 2005 1 356 1 760
2. kvartal 2005 1 757 2 211
3. kvartal 2005 1 735 2 130
4. kvartal 2005 1 800 2 625
     
1. kvartal 2006 1 208 1 655
2. kvartal 2006 1 535 2 245
3. kvartal 2006 1 802 2 476
4. kvartal 2006 1 582 2 395
     
1. kvartal 2007 1 203 1 687
2. kvartal 2007 1 920 2 581
3. kvartal 2007 1 666 2 607
4. kvartal 2007 1 465 2 308
     
1. kvartal 2008 1 565 2 118
2. kvartal 2008 1 169 1 856
3. kvartal 2008 1 456 2 322
4. kvartal 2008 1 637 2 638
     
1. kvartal 2009 1 259 1 976
2. kvartal 2009 1 754 2 783
3. kvartal 2009 1 685 2 833
4. kvartal 2009 1 538 2 740
     
1. kvartal 2010 1 487 2 234
2. kvartal 2010 1 731 2 667
3. kvartal 2010 1 719 2 832
4. kvartal 2010 1 385 2 792
     
1. kvartal 2011 1 678 2 489

Standardtegn i tabeller