Statistisk sentralbyrå

Grensehandel

4 Grensehandel. Handlebeløp, etter destinasjon
  I alt Strømstad1 Charlottenberg2 Tøcksfors3 Sverige ellers Andre steder
  Millioner kroner
2004 i alt 8 804 4 666  765  227 1 634 1 511
2005 i alt 8 726 4 442 1 023  513 1 387 1 362
2006 i alt 8 771 4 526 1 495  494 1 432  825
2007 i alt 9 184 4 622 1 314  956 1 483  808
2008 i alt 8 934 4 355 1 610  548 1 422  998
2009 i alt 10 332 5 387 1 642  860 1 670  773
2010 i alt 10 525 5 580 1 985  702 1 533  725
1  Strømstad omfatter Svinesund, Strømstad og Nordby
2  Charlottenberg omfatter Charlottenberg og Arvika
3  Töcksfors omfatter Töcksfors og Årjäng

Standardtegn i tabeller