Statistisk sentralbyrå

Grensehandel

3 Grensehandel. Handlebeløp, etter bostedsregion
  I alt Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet1 Agder, Rogaland og Vestlandet2 Trøndelag3 Nord-Norge4
  Millioner kroner
2004 i alt 8 804 2 509  833 3 525  478  615  842
2005 i alt 8 726 2 539  935 3 354  654  354  888
2006 i alt 8 771 2 613 1 010 3 364  571  467  745
2007 i alt 9 183 2 494 1 213 3 728  591  469  689
2008 i alt 8 934 2 424 1 068 3 852  527  227  836
2009 i alt 10 332 3 249 1 067 3 806  863  645  703
2010 i alt 10 525 3 028 1 234 4 181  550  746  785
1  Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.
2  Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
3  Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
4  Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku.

Standardtegn i tabeller