Statistisk sentralbyrå

Grensehandel

1 Grensehandel. Antall turer, etter destinasjon.
  I alt Strømstad1 Andre steder
  1 000
2004 i alt 6 572 3 507 3 065
2005 i alt 6 648 3 123 3 524
2006 i alt 6 127 2 969 3 157
2007 i alt 6 254 2 918 3 337
2008 i alt 5 827 2 648 3 181
2009 i alt 6 236 2 973 3 264
2010 i alt 6 323 3 376 2 947
       
1. kvartal 2004 1 695  920  775
2. kvartal 2004 1 460  769  691
3. kvartal 2004 1 927 1 050  877
4. kvartal 2004 1 490  768  722
       
1. kvartal 2005 1 356  698  657
2. kvartal 2005 1 757  879  879
3. kvartal 2005 1 735  801  934
4. kvartal 2005 1 800  745 1 054
       
1. kvartal 2006 1 208  554  654
2. kvartal 2006 1 535  789  745
3. kvartal 2006 1 802  874  928
4. kvartal 2006 1 582  752  830
       
1. kvartal 2007 1 203  510  693
2. kvartal 2007 1 920  770 1 151
3. kvartal 2007 1 666  824  842
4. kvartal 2007 1 465  814  651
       
1. kvartal 2008 1 565  752  813
2. kvartal 2008 1 169  572  598
3. kvartal 2008 1 456 : :
4. kvartal 2008 1 637 : :
       
1. kvartal 2009 1 259 : :
2. kvartal 2009 1 754 : :
3. kvartal 2009 1 685 : :
4. kvartal 2009 1 538 : :
       
1. kvartal 2010 1 487 : :
2. kvartal 2010 1 731 : :
3. kvartal 2010 1 719 : :
4. kvartal 2010 1 385 : :
1  Strømstad kommune som omfatter Svinesund, Strømstad og Nordby.

Standardtegn i tabeller