Statistisk sentralbyrå

Grensehandel

2 Grensehandel. Handlebeløp, etter destinasjon. Millioner kroner
  I alt Strømstad1 Andre steder
  Millioner kroner
2004 i alt 8 804 4 666 4 137
2005 i alt 8 726 4 443 4 284
2006 i alt 8 771 4 525 4 246
2007 i alt 9 183 4 623 4 561
2008 i alt 8 934 4 355 4 579
2009 i alt 10 332 5 388 4 944
       
1. kvartal 2004 1 954 1 014  940
2. kvartal 2004 2 028 1 025 1 003
3. kvartal 2004 2 742 1 607 1 135
4. kvartal 2004 2 080 1 020 1 059
       
1. kvartal 2005 1 760  989  772
2. kvartal 2005 2 211 1 182 1 029
3. kvartal 2005 2 130 1 134  996
4. kvartal 2005 2 625 1 138 1 487
       
1. kvartal 2006 1 655  824  831
2. kvartal 2006 2 245 1 284  961
3. kvartal 2006 2 476 1 168 1 308
4. kvartal 2006 2 395 1 249 1 146
       
1. kvartal 2007 1 687  849  839
2. kvartal 2007 2 581 1 157 1 425
3. kvartal 2007 2 607 1 312 1 294
4. kvartal 2007 2 308 1 305 1 003
       
1. kvartal 2008 2 118 1 084 1 034
2. kvartal 2008 1 856 1 058  798
3. kvartal 2008 2 322 : :
4. kvartal 2008 2 638 : :
       
1. kvartal 2009 1 976 : :
2. kvartal 2009 2 783 : :
3. kvartal 2009 2 833 : :
4. kvartal 2009 2 740 : :
       
1. kvartal 2010 2 234 : :
2. kvartal 2010 2 667 : :
3. kvartal 2010 2 832 : :
1  Strømstad kommune som omfatter Svinesund, Strømstad og Nordby.

Standardtegn i tabeller