Statistisk sentralbyrå

Grensehandel

1 Grensehandel. Antall turer, etter destinasjon
  I alt Strømstad1 Andre steder
  1 000
2004 i alt 6 572 3 507 3 065
2005 i alt 6 648 3 123 3 524
2006 i alt 6 127 2 969 3 157
2007 i alt 6 254 2 918 3 337
       
1. kvartal 2004 1 695  920  775
2. kvartal 2004 1 460  769  691
3. kvartal 2004 1 927 1 050  877
4. kvartal 2004 1 490  768  722
       
1. kvartal 2005 1 356  698  657
2. kvartal 2005 1 757  879  879
3. kvartal 2005 1 735  801  934
4. kvartal 2005 1 800  745 1 054
       
1. kvartal 2006 1 208  554  654
2. kvartal 2006 1 535  789  745
3. kvartal 2006 1 802  874  928
4. kvartal 2006 1 582  752  830
       
1. kvartal 2007 1 203  510  693
2. kvartal 2007 1 920  770 1 151
3. kvartal 2007 1 666  824  842
4. kvartal 2007 1 465  814  651
       
1. kvartal 2008 1 565  752  813
1  Strømstad kommune som omfatter Svinesund, Strømstad og Nordby.

Standardtegn i tabeller