Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

1 Import og eksport1, etter transportmåte. Tonn2
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  I alt I alt I alt I alt I alt I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
Import og eksport Tonn2
Import og eksport i alt  268 558 282  260 102 131  261 337 368  258 222 415  243 146 916  245 586 916 63 644 185 61 308 281 56 696 154 63 938 296 63 321 465 56 759 388 60 465 554
Skip3  170 308 672  160 168 501  162 201 463  154 310 120  141 180 356  143 265 246 34 910 188 36 701 088 36 302 869 35 351 101 35 375 402 35 304 020 38 108 856
Ferje 2 400 334 2 586 442 2 539 257 2 280 500 1 853 954 1 918 798  450 241  505 511  468 897  494 149  464 508  505 130  445 606
Jernbane 1 887 124 1 738 832 1 651 059 1 603 136 1 323 232 1 561 623  320 298  420 799  383 777  436 749  347 227  395 668  400 308
Bil, vegtransport 9 962 195 10 765 387 11 701 872 11 664 125 10 439 946 11 483 805 2 726 727 3 019 072 2 807 400 2 930 606 2 833 506 3 102 463 2 871 782
Fly 92 088 96 211  120 281  113 844  117 899  126 679 30 669 28 943 33 935 33 132 30 382 30 648 33 373
Post 8 479 9 658 12 131 13 643 4 339 3 781  993  860  874 1 054  837  726  895
Rør 83 867 640 84 702 153 83 072 103 88 197 781 88 198 883 87 188 798 25 199 001 20 619 944 16 689 828 24 680 025 24 260 360 17 409 038 18 593 702
Annet 31 750 34 947 39 202 39 266 28 307 38 186 6 068 12 064 8 574 11 480 9 243 11 695 11 032
                           
Import                          
Import i alt 35 052 423 33 487 453 36 125 895 34 503 305 28 904 677 32 711 875 7 590 109 8 467 205 8 307 639 8 346 922 8 405 183 8 286 010 8 223 603
Skip 26 282 141 24 147 785 26 066 364 24 742 023 20 530 027 23 854 947 5 522 347 6 113 214 6 156 356 6 063 030 6 214 409 5 906 799 6 008 532
Ferje 1 443 625 1 573 477 1 563 310 1 363 196 1 089 044 1 090 760  249 967  284 063  272 084  284 646  245 558  277 509  248 309
Jernbane  989 860  951 269 1 086 129 1 164 911  951 751  915 675  204 008  247 947  218 832  244 888  210 665  184 872  178 551
Bil, vegtransport 6 270 592 6 745 240 7 330 029 7 148 996 6 280 531 6 784 402 1 601 756 1 803 716 1 642 858 1 736 072 1 719 628 1 898 911 1 770 632
Fly 30 208 30 831 34 834 37 735 30 058 35 113 7 628 8 071 10 523 8 891 8 198 8 705 8 811
Post 7 197 8 251 10 364 11 991 2 713 2 379  562  562  589  666  516  492  582
Rør - - - - - - - - - - - - -
Annet 28 800 30 600 34 865 34 453 20 553 28 599 3 841 9 632 6 397 8 729 6 209 8 722 8 186
                           
Eksport                          
Eksport i alt  233 505 859  226 614 678  225 211 473  223 719 110  214 242 239  212 875 041 56 054 076 52 841 076 48 388 515 55 591 374 54 916 282 48 473 378 52 241 951
Skip3  144 026 531  136 020 716  136 135 099  129 568 097  120 650 329  119 410 299 29 387 841 30 587 874 30 146 513 29 288 071 29 160 993 29 397 221 32 100 324
Ferje  956 709 1 012 965  975 947  917 304  764 910  828 038  200 274  221 448  196 813  209 503  218 950  227 621  197 297
Jernbane  897 264  787 563  564 930  438 225  371 481  645 948  116 290  172 852  164 945  191 861  136 562  210 796  221 757
Bil, vegtransport 3 691 603 4 020 147 4 371 843 4 515 129 4 159 415 4 699 403 1 124 971 1 215 356 1 164 542 1 194 534 1 113 878 1 203 552 1 101 150
Fly 61 880 65 380 85 447 76 109 87 841 91 566 23 041 20 872 23 412 24 241 22 184 21 943 24 562
Post 1 282 1 407 1 767 1 652 1 626 1 402  431  298  285  388  321  234  313
Rør 83 867 640 84 702 153 83 072 103 88 197 781 88 198 883 87 188 798 25 199 001 20 619 944 16 689 828 24 680 025 24 260 360 17 409 038 18 593 702
Annet 2 950 4 347 4 337 4 813 7 754 9 587 2 227 2 432 2 177 2 751 3 034 2 973 2 846
1  Inkludert olje- og gasseksport fra kontinentalsokkelen.
2  Nettovekt.
3  Inkludert olje- og gasseksport med skip fra kontinentalsokkelen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller