Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

2 Godstransport med lastebil over grensen1, absolutte tall og prosent
  Bil, veitransport
  Alle nasjonaliteter Norske Svenske Danske Finske Tyske Polske Baltiske2 Andre
Importert og eksportert mengde                  
  Tonn3
2000 8 393 792 4 276 324 2 674 666  492 867  442 600  141 990 72 958 52 073  240 314
2001 8 537 204 4 161 972 2 787 870  484 494  425 221  183 230 85 108 82 200  327 109
2002 8 980 748 4 275 102 2 948 022  516 034  440 448  194 949  104 171  127 431  374 591
2003 9 095 525 4 130 975 2 968 722  556 773  505 588  207 688  133 972  187 648  404 159
2004 9 941 538 4 575 398 3 215 076  559 880  562 404  222 409  164 405  202 463  439 503
2005 10 297 807 4 766 136 3 181 290  563 440  530 095  275 221  232 937  257 295  491 393
2006 11 124 774 5 108 821 3 467 337  526 133  565 400  317 094  277 964  304 801  557 224
2007 12 099 946 5 613 627 3 683 610  591 027  615 877  298 220  331 667  356 601  609 317
2008 12 061 117 5 525 262 3 428 579  613 788  607 352  367 717  394 366  388 927  735 126
2009 10 812 063 4 895 507 3 049 511  560 021  483 555  327 032  398 922  391 969  705 546
                   
2010 11 878 657 5 211 161 3 370 620  606 758  550 732  368 310  468 515  537 066  765 495
1. kvartal 2 821 922 1 276 795  776 056  136 218  128 032 87 899  111 280  121 723  183 919
2. kvartal 3 117 025 1 374 638  909 760  148 081  142 913 96 497  118 971  129 992  196 173
3. kvartal 2 901 860 1 269 693  816 864  154 251  138 901 93 946  117 201  130 912  180 092
4. kvartal 3 037 850 1 290 035  867 940  168 208  140 886 89 968  121 063  154 439  205 311
                   
2011                  
1. kvartal 2 935 802 1 239 791  855 238  159 412  138 159 93 647  109 625  144 606  195 324
                   
  Prosent
2000  100 50,9 31,9 5,9 5,3 1,7 0,9 0,6 2,9
2001  100 48,8 32,7 5,7 5,0 2,1 1,0 1,0 3,8
2002  100 47,6 32,8 5,7 4,9 2,2 1,2 1,4 4,2
2003  100 45,4 32,6 6,1 5,6 2,3 1,5 2,1 4,4
2004  100 46,0 32,3 5,6 5,7 2,2 1,7 2,0 4,4
2005  100 46,3 30,9 5,5 5,1 2,7 2,3 2,5 4,8
2006  100 45,9 31,2 4,7 5,1 2,9 2,5 2,7 5,0
2007  100 46,4 30,4 4,9 5,1 2,5 2,7 2,9 5,0
2008  100 45,8 28,4 5,1 5,0 3,0 3,3 3,2 6,1
2009  100 45,3 28,2 5,2 4,5 3,0 3,7 3,6 6,5
                   
2010  100 43,9 28,4 5,1 4,6 3,1 3,9 4,5 6,4
1. kvartal  100 45,2 27,5 4,8 4,5 3,1 3,9 4,3 6,5
2. kvartal  100 44,1 29,2 4,8 4,6 3,1 3,8 4,2 6,3
3. kvartal  100 43,8 28,1 5,3 4,8 3,2 4,0 4,5 6,2
4. kvartal  100 42,5 28,6 5,5 4,6 3,0 4,0 5,1 6,8
                   
2011                  
1. kvartal  100 42,2 29,1 5,4 4,7 3,2 3,7 4,9 6,7
1  Gjelder grensepassering med lastebil på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.
2  Omfatter Estland, Latvia og Litauen.
3  Bruttovekt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller