Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

5   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på utpasserte biler og transportmengde, etter utvalgte tollsteder
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
  Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn   Tonn
1999                            
2. kvartal    62 720 989 572    28 692 459 072    14 345 215 175    10 344 155 160    1 416 25 261    1 140 17 646    6 783 117 258
April 20 166 317 954 8 945 143 120 4 565 68 475 3 771 56 565 423 6 905 384 6 007 2 078 36 882
Mai 19 606 309 236 9 296 148 736 4 559 68 385 2 790 41 850 462 8 447 348 5 352 2 151 36 466
Juni 22 948 362 382 10 451 167 216 5 221 78 315 3 783 56 745 531 9 909 408 6 287 2 554 43 910
                             
2000                            
2. kvartal 62 041 963 424 30 500 488 000 14 130 211 950 8 030 112 950 1 382 22 810 1 437 15 258 6 562 112 456
April 17 882 281 989 8 811 140 976 4 045 60 675 2 247 33 705 412 6 832 376 5 420 1 991 34 381
Mai 23 728 365 297 11 878 190 048 5 323 79 845 3 301 42 015 496 8 175 433 5 288 2 297 39 926
Juni 20 431 316 138 9 811 156 976 4 762 71 430 2 482 37 230 474 7 803 628 4 550 2 274 38 149
                             
2001                            
2. kvartal 59 760 932 910 29 956 479 296 13 867 208 005 7 517 110 472 1 450 23 769 1 038 13 546 5 932 97 822
April 17 737 279 503 8 682 138 912 4 305 64 575 2 235 33 525 425 7 029 336 4 332 1 754 31 130
Mai 21 468 334 435 10 955 175 280 4 955 74 325 2 640 37 317 501 8 218 318 4 307 2 099 34 988
Juni 20 555 318 972 10 319 165 104 4 607 69 105 2 642 39 630 524 8 522 384 4 907 2 079 31 704
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller