Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

4   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på innpasserte biler og transportmengde, etter utvalgte tollsteder
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
  Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn   Tonn
1999                            
2. kvartal     78 169 1 238 430     37 323 559 812     14 588 234 084     8 398 125 970     3 861 68 004     1 544 25 952     12 455 224 608
April 24 985 403 214 11 832 177 461 4 837 79 838 2 671 40 065 1 227 22 482 455 8 049 3 963 75 319
Mai 24 997 393 403 11 963 179 440 4 550 71 720 2 713 40 695 1 328 23 246 519 8 661 3 924 69 641
Juni 28 187 441 813 13 528 202 911 5 201 82 526 3 014 45 210 1 306 22 276 570 9 242 4 568 79 648
                             
2000                            
2. kvartal 84 392 1 355 686 38 608 579 141 16 990 274 109 8 719 130 785 4 967 107 421 1 789 25 609 13 319 238 621
April 25 655 414 303 11 994 179 920 5 298 85 613 2 645 39 675 1 527 33 474 483 7 488 3 708 68 133
Mai 30 710 498 713 13 688 205 321 6 356 102 753 3 285 49 275 1 953 44 219 617 9 565 4 811 87 580
Juni 28 027 442 670 12 926 193 900 5 336 85 743 2 789 41 835 1 487 29 728 689 8 556 4 800 82 908
                             
2001                            
2. kvartal 88 742 1 423 241 42 227 633 396 17 006 273 994 9 445 141 394 6 102 134 369 1 629 26 171 12 333 213 917
April 27 834 448 621 13 360 200 400 5 577 89 818 2 818 42 270 1 948 41 400 382 7 455 3 749 67 278
Mai 30 447 486 032 14 606 219 079 5 857 94 670 3 343 49 864 1 880 40 095 590 8 878 4 171 73 446
Juni 30 461 488 588 14 261 213 917 5 572 89 506 3 284 49 260 2 274 52 874 657 9 838 4 413 73 193
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller