Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

3   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på utpasserte biler og transportmengde
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999                        
1. kvartal     60 306 961 754     30 621 494 810     20 256 316 485     3 319 52 875     3 125 49 187     2 985 48 397
Januar 18 203 288 838 9 386 150 232 5 862 91 430 1 102 17 419 926 15 223 927 14 534
Februar 20 171 319 773 10 031 162 059 6 915 107 598 1 039 16 550 1 219 18 306 967 15 260
Mars 21 932 353 143 11 204 182 519 7 479 117 457 1 178 18 906 980 15 658 1 091 18 603
                         
2. kvartal 62 720 989 572 31 821 506 792 21 351 334 402 3 270 52 357 3 042 44 963 3 236 51 058
April 20 166 317 954 10 292 163 785 6 829 107 047 1 025 16 335 977 14 526 1 043 16 261
Mai 19 606 309 236 9 898 157 311 6 682 104 282 1 045 16 936 966 14 891 1 015 15 816
Juni 22 948 362 382 11 631 185 696 7 840 123 073 1 200 19 086 1 099 15 546 1 178 18 981
                         
2000                        
1. kvartal 63 466 999 854 32 590 519 644 21 013 326 998 3 333 53 191 3 185 47 835 3 345 52 186
Januar 20 454 320 692 10 561 168 175 6 906 107 230 1 057 16 688 906 12 524 1 024 16 075
Februar 20 632 326 090 10 726 171 644 6 764 105 849 1 086 17 381 952 13 985 1 104 17 231
Mars 22 380 353 072 11 303 179 825 7 343 113 919 1 190 19 122 1 327 21 326 1 217 18 880
                         
2. kvartal 62 041 963 424 31 280 489 202 20 962 317 926 3 357 54 047 3 110 50 222 3 332 52 027
April 17 882 281 989 9 071 142 883 5 944 92 967 978 15 743 889 15 056 1 000 15 340
Mai 23 728 365 297 11 731 183 599 8 270 121 295 1 286 20 663 1 162 19 669 1 279 20 071
Juni 20 431 316 138 10 478 162 720 6 748 103 664 1 093 17 641 1 059 15 497 1 053 16 616
                         
2001                        
1. kvartal 62 688 987 372 31 741 502 599 20 964 327 653 3 528 57 090 2 910 44 503 3 545 55 527
Januar 21 094 333 359 10 738 170 006 7 093 111 677 1 170 18 950 927 14 391 1 166 18 335
Februar 19 540 308 302 9 905 157 141 6 503 101 264 1 118 18 222 921 14 273 1 093 17 402
Mars 22 054 345 711 11 098 175 452 7 368 114 712 1 240 19 918 1 062 15 839 1 286 19 790
                         
2. kvartal 59 760 932 910 29 770 468 009 20 026 310 068 3 474 56 512 3 021 44 584 3 469 53 737
April 17 737 279 503 8 835 139 726 6 014 94 227 1 026 16 632 890 13 645 972 15 273
Mai 21 468 334 435 10 714 168 659 7 192 109 977 1 257 20 660 1 016 15 356 1 289 19 783
Juni 20 555 318 972 10 221 159 624 6 820 105 864 1 191 19 220 1 115 15 583 1 208 18 681
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller