Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

2   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på innpasserte biler og transportmengde
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999                        
1. kvartal   74 614 1 187 459   30 428 481 767   28 535 465 257   6 920 103 467   4 255 72 455 4 476   64 513
Januar 23 244 367 603 9 449 147 462 8 654 140 276 2 238 33 669 1 530 26 394 1 373 19 802
Februar 23 660 370 016 9 601 149 422 9 111 145 294 2 262 33 623 1 231 20 609 1 455 21 068
Mars 27 710 449 840 11 378 184 883 10 770 179 687 2 420 36 175 1 494 25 452 1 648 23 643
                         
2. kvartal 78 169 1 238 430 30 869 487 146 31 195 505 085 6 773 100 293 4 663 78 739 4 669 67 167
April 24 985 403 214 9 898 157 656 10 045 167 415 2 140 31 922 1 421 24 717 1 481 21 504
Mai 24 997 393 403 9 744 153 170 10 062 161 445 2 158 32 022 1 528 25 389 1 505 21 377
Juni 28 187 441 813 11 227 176 320 11 088 176 225 2 475 36 349 1 714 28 633 1 683 24 286
                         
2000                        
1. kvartal 87 202 1 409 394 34 748 558 690 34 528 563 195 7 371 110 656 5 339 99 746 5 216 77 107
Januar 26 573 425 199 10 495 168 637 10 504 166 279 2 241 33 333 1 777 34 123 1 556 22 827
Februar 29 143 472 755 11 467 183 845 11 951 196 852 2 464 37 497 1 530 28 899 1 731 25 662
Mars 31 486 511 440 12 786 206 208 12 073 200 064 2 666 39 826 2 032 36 724 1 929 28 618
                         
2. kvartal 84 392 1 355 686 32 335 500 683 34 528 571 225 7 001 103 880 5 432 104 691 5 096 75 207
April 25 655 414 303 9 888 153 641 10 338 171 931 2 143 31 930 1 698 33 492 1 588 23 309
Mai 30 710 498 713 11 313 174 588 12 926 217 536 2 502 37 104 2 144 42 493 1 825 26 992
Juni 28 027 442 670 11 134 172 454 11 264 181 758 2 356 34 846 1 590 28 706 1 683 24 906
                         
2001                        
1. kvartal 86 951 1 398 254 34 569 552 940 34 726 566 818 7 566 112 202 4 693 86 636 5 397 79 658
Januar 27 999 449 038 11 015 173 277 11 298 185 564 2 394 35 617 1 542 28 626 1 750 25 954
Februar 27 277 440 259 10 860 174 569 10 826 176 612 2 392 35 285 1 563 29 421 1 636 24 372
Mars 31 675 508 957 12 694 205 094 12 602 204 642 2 780 41 300 1 588 28 589 2 011 29 332
                         
2. kvartal 88 742 1 423 241 34 211 537 333 36 297 601 827 7 666 112 893 4 857 86 601 5 711 84 587
April 27 834 448 621 10 634 168 019 11 550 191 957 2 410 35 811 1 470 26 590 1 770 26 244
Mai 30 447 486 032 11 440 175 620 12 590 209 866 2 651 38 930 1 777 31 969 1 989 29 647
Juni 30 461 488 588 12 137 193 694 12 157 200 004 2 605 38 152 1 610 28 042 1 952 28 696
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller