Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

1   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på innpasserte og utpasserte biler og transportmengde. Kvartal
  Innpassert Utpassert
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn
1999        
1. kvartal 74 614 1 187 459 60 306 961 754
2. kvartal 78 169 1 238 430 62 720 989 572
3. kvartal 74 729 1 181 666 61 048 956 569
4. kvartal 81 321 1 288 859 64 565 1 023 238
         
2000        
1. kvartal 87 202 1 409 394 63 466 999 854
2. kvartal 84 392 1 355 686 62 041 963 424
3. kvartal 79 281 1 256 626 58 253 909 903
4. kvartal 84 504 1 397 688 63 300 999 293
         
2001        
1. kvartal 86 951 1 398 254 62 688 987 372
2. kvartal 88 742 1 423 241 59 760 932 910
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller