Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

5   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på utpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og utvalgte tollsteder. År og kvartal
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999                            
1. kvartal 60 306 961 754 28 820 461 120 14 575 220 170 8 013 120 195 1 520 27 969 1 213 18 424 6 165 113 876
Januar 18 203 288 838 9 024 144 384 4 190 62 850 2 373 35 595 597 10 222 360 5 352 1 659 30 435
Februar 20 171 319 773 9 178 146 848 5 323 79 845 2 672 40 080 470 8 546 402 5 898 2 126 38 556
Mars 21 932 353 143 10 618 169 888 5 062 77 475 2 968 44 520 453 9 201 451 7 174 2 380 44 885
                             
2000                            
1. kvartal 63 466 999 854 30 699 491 184 15 293 229 395 7 804 117 075 1 392 22 847 1 417 22 278 6 861 117 075
Januar 20 454 320 692 9 762 156 192 5 589 83 835 2 315 34 725 366 5 980 402 6 097 2 020 33 863
Februar 20 632 326 090 10 071 161 136 4 620 69 300 2 608 39 136 497 8 055 489 7 956 2 347 40 507
Mars 22 380 353 072 10 866 173 856 5 084 76 260 2 881 43 214 529 8 812 526 8 225 2 494 42 705
                             
2001                            
1. kvartal 62 688 987 372 31 158 498 528 14 274 214 110 7 858 117 870 1 358 21 802 1 342 19 361 6 698 115 701
Januar 21 094 333 359 10 395 166 320 4 674 70 110 2 939 44 085 520 8 302 432 6 584 2 134 37 958
Februar 19 540 308 302 9 753 156 048 4 574 68 610 2 302 34 530 438 6 989 435 6 297 2 038 35 828
Mars 22 054 345 711 11 010 176 160 5 026 75 390 2 617 39 255 400 6 511 475 6 480 2 526 41 915
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller