Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

4   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på innpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og utvalgte tollsteder. År og kvartal
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999                            
1. kvartal 74 614 1 187 459 37 334 560 027 13 462 209 753 6 534 98 010 3 602 69 074 1 442 21 094 12 240 229 501
Januar 23 244 367 603 11 397 170 960 4 034 63 002 2 205 33 075 1 311 22 938 417 5 923 3 880 71 705
Februar 23 660 370 016 12 371 185 578 4 421 68 572 2 097 31 455 527 8 873 509 7 423 3 735 68 115
Mars 27 710 449 840 13 566 203 489 5 007 78 179 2 232 33 480 1 764 37 263 516 7 748 4 625 89 681
                             
2000                            
1. kvartal 87 202 1 409 394 41 164 617 456 16 760 271 447 8 892 133 365 5 363 111 467 1 609 25 912 13 414 249 747
Januar 26 573 425 199 12 454 186 811 5 142 84 125 2 661 39 915 1 688 29 235 527 8 277 4 101 76 836
Februar 29 143 472 755 13 806 207 079 5 544 89 454 3 034 45 510 1 907 43 525 544 7 885 4 308 79 302
Mars 31 486 511 440 14 904 223 566 6 074 97 868 3 197 47 940 1 768 38 707 538 9 750 5 005 93 609
                             
2001                            
1. kvartal 86 951 1 398 254 42 111 631 073 15 936 258 147 8 637 129 331 5 748 123 661 1 718 27 017 12 801 229 025
Januar 27 999 449 038 13 229 198 434 5 268 85 243 2 966 44 266 1 833 39 148 609 9 587 4 094 72 360
Februar 27 277 440 259 13 254 198 817 4 847 78 993 2 686 40 290 1 829 38 793 557 8 871 4 104 74 495
Mars 31 675 508 957 15 628 233 822 5 821 93 911 2 985 44 775 2 086 45 720 552 8 559 4 603 82 170
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller