Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

2   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på innpasserte biler og transportmengde
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999                        
1. kvartal 74 614 1 187 459 30 428 481 767 28 535 465 257 6 920 103 467 4 255 72 455 4 476 64 513
Januar 23 244 367 603 9 449 147 462 8 654 140 276 2 238 33 669 1 530 26 394 1 373 19 802
Februar 23 660 370 016 9 601 149 422 9 111 145 294 2 262 33 623 1 231 20 609 1 455 21 068
Mars 27 710 449 840 11 378 184 883 10 770 179 687 2 420 36 175 1 494 25 452 1 648 23 643
                         
2000                        
1. kvartal 87 202 1 409 394 34 748 558 690 34 528 563 195 7 371 110 656 5 339 99 746 5 216 77 107
Januar 26 573 425 199 10 495 168 637 10 504 166 279 2 241 33 333 1 777 34 123 1 556 22 827
Februar 29 143 472 755 11 467 183 845 11 951 196 852 2 464 37 497 1 530 28 899 1 731 25 662
Mars 31 486 511 440 12 786 206 208 12 073 200 064 2 666 39 826 2 032 36 724 1 929 28 618
                         
2001                        
1. kvartal 86 951 1 398 254 34 569 552 940 34 726 566 818 7 566 112 202 4 693 86 636 5 397 79 658
Januar 27 999 449 038 11 015 173 277 11 298 185 564 2 394 35 617 1 542 28 626 1 750 25 954
Februar 27 277 440 259 10 860 174 569 10 826 176 612 2 392 35 285 1 563 29 421 1 636 24 372
Mars 31 675 508 957 12 694 205 094 12 602 204 642 2 780 41 300 1 588 28 589 2 011 29 332
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller