Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

8   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland og tollsted. Tallet på utpasserte biler og transportmengde. 1999 og 2000
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999 248 639 3 931 133 127 003 2 030 676 83 350 1 303 264 13 241 210 914 12 228 183 251 12 817 203 028
2000 247 060 3 872 474 125 291 1 981 407 82 496 1 277 616 13 290 212 680 12 451 188 170 13 532 212 601
                         
Svinesund 120 823 1 933 168 62 103 993 648 36 768 588 288 11 537 184 589 171 2 731 10 244 163 912
Høgen 3 152 57 958 2 312 41 752 543 10 860 - - 297 5 346 - -
Hån/Ørje 57 624 864 360 22 923 343 845 26 923 403 845 154 2 310 5 799 86 985 1 825 27 375
Eda 30 178 442 739 16 909 252 215 11 178 159 276 589 8 832 887 13 315 615 9 101
Vittjärn 1 683 34 344 1 399 30 441 240 3 451 19 337 4 75 21 40
Åsnes 1 932 50 032 1 609 41 834 91 2 166 - - 232 6 032 - -
Østby 3 263 56 717 2 067 38 826 1 078 16 324 35 349 55 846 28 372
Idre 226 4 634 126 2 890 98 1 738 - - 2 6 - -
Vauldalen 785 15 493 482 9 865 206 3 930 - - 66 1 607 31 91
Storlien 5 814 95 332 2 233 36 029 2 197 38 686 35 530 1 099 15 624 250 4 463
Gäddede 284 7 100 131 3 275 108 2 700 5 125 40 1 000 - -
Tärnaby 2 640 64 829 1 092 27 138 1 021 23 437 22 391 489 13 576 16 287
Bjørnfjell 3 247 52 340 2 190 34 627 355 4 477 154 2 514 483 9 795 65 927
Junkerdal 1 593 27 055 859 14 669 528 8 373 122 2 499 57 1 043 27 471
Karigasniemi 1 202 9 941 630 4 758 20 173 30 393 508 4 464 14 153
Polmak 133 659 67 304 - - - - 66 355 - -
Kivilompolo 4 591 65 739 3 363 50 510 470 4 146 309 5 214 439 5 780 10 89
Helligskogen 5 206 69 197 3 357 42 561 483 4 016 207 3 511 1 026 16 305 133 2 804
Neiden 1 319 4 458 741 3 243 59 178 20 348 474 633 25 56
Utsjok 1 031 12 629 614 7 966 126 1 544 48 677 236 2 400 7 42
Storskog 334 3 750 84 1 011 4 8 4 61 21 252 221 2 418
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller