Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

7   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland og tollsted. Tallet på innpasserte biler og transportmengde. 1999 og 2000
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999 308 833 4 896 414 121 945 1 915 137 121 936 1 984 278 27 856 413 652 18 166 308 893 18 930 274 454
2000 335 379 5 419 394 129 882 2 034 180 135 743 2 273 033 28 932 430 125 20 133 374 701 20 689 307 355
                         
Svinesund 159 801 2 397 044 60 724 910 875 55 931 838 968 26 766 401 504 399 5 993 15 981 239 704
Høgen 13 269 232 616 4 393 65 792 8 512 161 728 - - 364 5 096 - -
Hån/Ørje 64 854 1 048 210 17 404 264 526 34 318 531 932 190 2 399 10 445 208 900 2 497 40 453
Eda 33 289 494 242 18 967 282 892 11 980 176 804 660 9 860 994 14 704 688 9 982
Vittjärn 1 679 33 303 1 085 22 941 521 9 530 9 120 32 661 32 51
Åsnes 4 937 128 362 3 116 81 016 1 314 34 164 - - 507 13 182 - -
Østby 5 746 125 141 2 225 48 264 3 346 73 876 11 146 148 2 619 16 236
Idre 969 27 560 45 703 921 26 813 - - 2 27 1 17
Vauldalen 1 117 19 609 699 13 363 309 4 833 4 35 50 818 55 560
Storlien 20 250 421 066 6 546 118 008 11 349 261 167 46 690 2 212 39 736 97 1 465
Gäddede 2 322 57 306 1 920 47 256 325 8 125 - - 77 1 925 - -
Tärnaby 3 558 119 431 869 18 421 1 917 85 178 146 1 515 523 12 557 103 1 760
Bjørnfjell 4 183 49 578 1 868 24 566 1 410 14 244 256 2 539 498 6 416 151 1 813
Junkerdal 3 021 37 227 840 11 635 1 706 18 741 125 2 187 303 4 109 47 555
Karigasniemi 1 011 9 748 483 3 173 22 312 13 131 466 5 783 27 349
Polmak 229 1 250 72 233 2 20 - - 155 997 - -
Kivilompolo 5 091 77 707 3 862 58 091 467 8 297 299 3 592 450 7 501 13 226
Helligskogen 6 694 100 872 3 419 46 847 1 157 15 591 305 4 151 1 698 32 071 115 2 212
Neiden 1 556 18 964 809 8 135 77 877 55 619 556 8 859 59 474
Utsjok 872 10 351 446 5 648 136 1 643 40 467 245 2 563 5 30
Storskog 931 9 807 90 1 795 23 190 7 170 9 184 802 7 468
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller