Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

6   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på utpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og utvalgte tollsteder. År og kvartal
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1990 203 305 3 010 220 90 097 1 441 536 46 338 696 555 27 842 289 903 4 090 46 773 3 544 34 172 31 394 501 281
1991 194 027 2 884 897 86 213 1 376 542 44 893 673 395 25 320 279 872 3 877 37 285 4 086 41 160 29 638 476 643
1992 202 240 2 998 194 96 079 1 521 654 46 034 690 510 23 262 216 364 4 926 60 251 4 471 52 614 27 468 456 801
1993 201 602 2 993 384 94 171 1 506 696 46 638 699 570 25 129 227 973 5 273 72 003 4 330 51 504 26 061 435 638
1994 207 429 3 200 751 101 743 1 627 444 47 429 711 435 24 106 316 548 5 011 75 015 4 101 57 156 25 039 413 153
1995 215 135 3 341 613 105 876 1 693 680 48 389 725 835 27 254 357 390 4 815 75 061 4 210 63 174 24 591 426 473
1996 218 330 3 289 690 103 912 1 662 592 45 970 689 550 24 891 373 907 5 228 77 733 4 412 73 336 33 917 412 572
1997 219 472 3 475 777 101 246 1 632 080 51 586 773 790 27 156 407 340 6 203 102 824 4 666 79 603 28 615 480 140
1998 227 234 3 592 929 107 904 1 726 464 54 082 811 230 30 041 447 712 6 032 101 306 4 790 75 556 24 385 430 661
                             
1999 248 639 3 931 133 117 584 1 881 344 58 011 871 710 34 901 526 385 5 995 106 988 4 616 70 112 27 532 474 594
1. kvartal 60 306 961 754 28 820 461 120 14 575 220 170 8 013 120 195 1 520 27 969 1 213 18 424 6 165 113 876
2. kvartal 62 720 989 572 28 692 459 072 14 345 215 175 10 344 155 160 1 416 25 261 1 140 17 646 6 783 117 258
3. kvartal 61 048 956 569 28 636 458 176 15 239 228 585 8 210 126 020 1 365 23 846 981 13 512 6 617 106 430
4. kvartal 64 565 1 023 238 31 436 502 976 13 852 207 780 8 334 125 010 1 694 29 912 1 282 20 530 7 967 137 030
Oktober 22 453 351 909 10 812 172 992 4 814 72 210 3 311 49 665 596 11 250 410 6 288 2 510 39 504
November 22 969 364 568 10 980 175 680 4 837 72 555 3 205 48 075 581 10 120 446 7 366 2 920 50 772
Desember 19 143 306 761 9 644 154 304 4 201 63 015 1 818 27 270 517 8 542 426 6 876 2 537 46 754
                             
2000 247 060 3 872 474 120 823 1 993 168 57 624 864 360 30 178 442 739 5 814 95 332 5 206 69 197 27 415 467 678
1. kvartal 63 466 999 854 30 699 491 184 15 293 229 395 7 804 117 075 1 392 22 847 1 417 22 278 6 861 117 075
2. kvartal 62 041 963 424 30 500 488 000 14 130 211 950 8 030 112 950 1 382 22 810 1 437 15 258 6 562 112 456
3. kvartal 58 253 909 903 28 647 458 352 13 551 203 265 6 657 99 785 1 355 22 051 997 12 382 7 046 114 068
4. kvartal 63 300 999 293 30 977 495 632 14 650 219 750 7 687 112 929 1 685 27 624 1 355 19 279 6 946 124 079
Oktober 22 343 353 694 10 953 175 248 5 457 81 855 2 479 37 185 629 10 528 438 6 185 2 387 42 693
November 22 481 355 664 10 926 174 816 5 127 76 905 2 707 40 605 574 9 311 495 7 323 2 652 46 704
Desember 18 476 289 935 9 098 145 568 4 066 60 990 2 501 35 139 482 7 785 422 5 771 1 907 34 682
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller