Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

5   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på innpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og utvalgte tollsteder. År og kvartal
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
  Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
1990 221 134 3 259 225 100 961 1 520 816 44 081 666 351 22 288 202 155 5 436 66 408 4 518 57 147 43 850 746 348
1991 215 040 3 278 723 95 328 1 491 839 43 168 634 403 21 492 227 217 5 088 59 209 4 958 57 724 45 006 808 331
1992 204 034 3 167 242 93 257 1 474 848 42 288 712 403 20 495 189 170 6 355 98 569 5 127 65 103 36 512 627 149
1993 218 145 3 475 463 94 213 1 494 240 44 014 749 575 25 448 236 445 10 016 246 129 5 259 66 892 39 195 682 182
1994 250 582 4 221 837 105 693 1 691 096 49 875 873 225 26 323 348 376 14 483 320 891 5 105 73 395 49 103 914 854
1995 251 777 4 230 511 115 771 1 852 320 44 958 778 780 24 880 334 380 14 107 315 169 5 395 79 823 46 666 870 039
1996 270 022 4 252 374 120 001 1 819 331 45 077 694 974 25 149 377 531 15 857 342 538 5 378 85 773 58 560 932 227
1997 296 624 4 752 991 137 041 2 055 638 52 816 827 906 32 372 485 580 18 047 380 464 6 402 99 015 49 946 904 388
1998 303 732 4 890 326 147 447 2 211 735 53 409 836 938 27 253 408 564 18 447 390 103 6 546 105 968 50 630 937 018
                             
1999 308 833 4 896 414 152 923 2 293 838 55 245 878 657 31 694 480 910 13 624 268 356 5 909 90 498 49 438 884 155
1. kvartal 74 614 1 187 459 37 334 560 027 13 462 209 753 6 534 98 010 3 602 69 074 1 442 21 094 12 240 229 501
2. kvartal 78 169 1 238 430 37 323 559 812 14 588 234 084 8 398 125 970 3 861 68 004 1 544 25 952 12 455 224 608
3. kvartal 74 729 1 181 666 37 411 561 189 12 918 204 771 8 107 127 105 3 078 66 980 1 286 18 527 11 929 203 094
4. kvartal 81 321 1 288 859 40 855 612 810 14 277 230 049 8 655 129 825 3 083 64 298 1 637 24 925 12 814 226 952
Oktober 27 941 435 028 14 502 217 522 4 737 75 274 2 972 44 580 837 14 793 535 8 090 4 358 74 769
November 27 896 448 238 13 624 204 371 4 847 78 933 3 015 45 225 1 214 26 592 608 9 577 4 588 83 540
Desember 25 484 405 593 12 729 190 917 4 693 75 842 2 668 40 020 1 032 22 913 494 7 258 3 868 68 643
                             
2000 335 379 5 419 394 159 801 2 397 044 64 854 1 048 210 33 289 494 242 20 250 421 066 6 694 100 872 50 491 957 960
1. kvartal 87 202 1 409 394 41 164 617 456 16 760 271 447 8 892 133 365 5 363 111 467 1 609 25 912 13 414 249 747
2. kvartal 84 392 1 355 686 38 608 579 141 16 990 274 109 8 719 130 785 4 967 107 421 1 789 25 609 13 319 238 621
3. kvartal 79 281 1 256 626 38 386 575 790 15 327 247 739 7 918 116 617 4 536 93 228 1 513 21 637 11 601 201 615
4. kvartal 84 504 1 397 688 41 643 624 657 15 777 254 915 7 760 113 475 5 384 108 950 1 783 27 714 12 157 267 977
Oktober 29 936 478 866 14 956 224 345 5 738 92 875 2 484 36 913 1 803 36 638 599 9 270 4 356 78 825
November 29 107 463 085 14 316 214 729 5 491 88 688 2 845 41 533 1 627 32 280 648 10 812 4 180 75 043
Desember 25 461 455 737 12 371 185 583 4 548 73 352 2 431 35 029 1 954 40 032 536 7 632 3 621 114 109
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller