Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

3   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på innpasserte biler og transportmengde
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1990 221 134 3 259 225 98 424 1 337 533 82 375 1 287 820 16 915 274 872 9 846 142 366 13 574 216 634
1991 215 040 3 278 723 96 351 1 425 232 84 091 1 340 593 12 781 191 231 9 005 129 111 12 812 192 556
1992 204 034 3 167 242 92 724 1 399 791 76 731 1 210 038 11 247 174 443 9 878 174 848 13 454 208 122
1993 218 145 3 475 463 97 156 1 482 658 82 879 1 370 806 12 864 197 911 12 749 228 140 12 497 195 948
1994 250 582 4 221 837 104 894 1 677 862 95 703 1 686 212 14 362 222 543 21 646 412 460 13 977 222 760
1995 251 777 4 230 511 108 572 1 764 169 98 730 1 750 832 15 266 240 194 13 863 231 319 15 346 243 997
1996 270 022 4 252 374 115 443 1 690 588 102 286 1 779 534 20 267 304 199 17 891 270 173 14 135 207 880
1997 296 624 4 752 991 124 405 1 906 540 114 523 1 958 858 24 233 360 774 17 587 295 858 15 876 230 961
1998 303 732 4 890 326 123 221 1 924 680 119 435 2 024 584 26 172 391 253 17 968 302 196 16 936 247 613
                         
1999 308 833 4 896 414 121 945 1 915 137 121 936 1 984 278 27 856 413 652 18 166 308 893 18 930 274 454
1. kvartal 74 614 1 187 459 30 428 481 767 28 535 465 257 6 920 103 467 4 255 72 455 4 476 64 513
2. kvartal 78 169 1 238 430 30 869 487 146 31 195 505 085 6 773 100 293 4 663 78 739 4 669 67 167
3. kvartal 74 729 1 181 666 28 737 448 653 30 217 494 045 6 773 100 571 4 391 71 443 4 611 66 954
4. kvartal 81 321 1 288 859 31 911 497 571 31 989 519 891 7 390 109 321 4 857 86 256 5 174 75 820
Oktober 27 941 435 028 10 927 168 386 10 868 173 284 2 599 38 383 1 744 28 801 1 803 26 174
November 27 896 448 238 10 959 172 426 11 034 182 550 2 497 37 054 1 657 30 410 1 749 25 798
Desember 25 484 405 593 10 025 156 759 10 087 164 057 2 294 33 884 1 456 27 045 1 622 23 848
                         
2000 335 379 5 419 394 129 882 2 034 180 135 743 2 273 033 28 932 430 125 20 133 374 701 20 689 307 355
1. kvartal 87 202 1 409 394 34 748 558 690 34 528 563 195 7 371 110 656 5 339 99 746 5 216 77 107
2. kvartal 84 392 1 355 686 32 335 500 683 34 528 571 225 7 001 103 880 5 432 104 691 5 096 75 207
3. kvartal 79 281 1 256 626 30 398 467 956 32 202 526 258 7 014 103 758 4 676 84 478 4 991 74 176
4. kvartal 84 504 1 397 688 32 401 506 851 34 485 612 355 7 546 111 831 4 686 85 786 5 386 80 865
Oktober 29 936 478 866 11 236 175 507 12 308 201 894 2 698 40 062 1 739 32 315 1 955 29 088
November 29 107 463 085 11 192 175 789 11 796 190 686 2 611 38 561 1 654 29 736 1 854 28 313
Desember 25 461 455 737 9 973 155 555 10 381 219 775 2 237 33 208 1 293 23 735 1 577 23 464
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller