Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

2   Godstransport med lastebil over grensen. Transportmengde. 1990-2000. Absolutte tall og prosent
  Alle nasjonaliteter Norske Svenske Danske Finske Andre
Transportmengde. Tonn            
1990 6 269 445 3 059 437 2 198 293 418 990 243 020 349 705
1991 6 163 620 3 073 574 2 210 835 332 033 229 395 317 783
1992 6 165 436 3 076 561 2 117 419 332 965 290 590 347 901
1993 6 468 847 3 089 977 2 316 373 358 461 368 521 335 515
1994 7 422 588 3 347 669 2 724 560 400 232 572 957 377 170
1995 7 572 124 3 527 795 2 814 357 423 540 401 741 404 691
1996 7 542 064 3 436 462 2 806 173 487 006 444 668 367 755
1997 8 228 768 3 723 896 3 062 696 554 773 495 394 392 009
1998 8 483 255 3 770 536 3 220 924 581 061 483 360 427 374
1999 8 827 547 3 945 813 3 287 542 624 566 492 144 477 482
2000 9 291 868 4 015 587 3 550 649 642 805 562 871 519 956
             
Prosent            
1990 100,0 48,8 35,1 6,7 3,9 5,6
1991 100,0 49,9 35,9 5,4 3,7 5,2
1992 100,0 49,9 34,3 5,4 4,7 5,6
1993 100,0 47,8 35,8 5,5 5,7 5,2
1994 100,0 45,1 36,7 5,4 7,7 5,1
1995 100,0 46,6 37,2 5,6 5,3 5,3
1996 100,0 45,6 37,2 6,5 5,9 4,9
1997 100,0 45,3 37,2 6,7 6,0 4,8
1998 100,0 44,4 38,0 6,8 5,7 5,0
1999 100,0 44,7 37,2 7,1 5,6 5,4
2000 100,0 43,2 38,2 6,9 6,1 5,6
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller