Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

1   Godstransport med lastebil over grensen. Antall innpasserte og utpasserte biler. 1990-2000. Absolutte tall og prosent
  Alle nasjonaliteter Norske Svenske Danske Finske Andre
Antall biler            
1990 424 439 213 292 145 247 26 713 17 129 22 058
1991 409 067 205 479 144 182 22 352 16 301 20 753
1992 406 274 204 742 139 807 21 676 17 657 22 392
1993 419 747 203 854 147 955 23 615 22 509 21 814
1994 458 011 212 738 163 786 25 414 32 193 23 880
1995 466 912 221 769 168 012 26 791 24 736 25 604
1996 488 352 232 722 168 164 31 622 31 467 24 377
1997 516 096 239 051 185 160 35 492 30 335 26 058
1998 530 966 239 451 195 728 38 005 29 421 28 361
1999 557 472 248 948 205 286 41 097 30 394 31 747
2000 582 439 255 173 218 239 42 222 32 584 34 221
             
Prosent            
1990 100,0 50,2 34,2 6,3 4,0 5,2
1991 100,0 50,2 35,2 5,5 4,0 5,1
1992 100,0 50,4 34,4 5,3 4,3 5,5
1993 100,0 48,6 35,2 5,6 5,4 5,2
1994 100,0 46,4 35,8 5,5 7,0 5,2
1995 100,0 47,5 36,0 5,7 5,3 5,5
1996 100,0 47,7 34,4 6,5 6,4 5,0
1997 100,0 46,3 35,9 6,9 5,9 5,0
1998 100,0 45,1 36,9 7,2 5,5 5,3
1999 100,0 44,7 36,8 7,4 5,4 5,7
2000 100,0 43,8 37,5 7,2 5,6 5,9
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller