Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

4   Godstransport med lastebil over grensen.Tallet på innpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og tollsted
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
    ntall biler   Transport-
mengde
  Antall biler   Transport-
mengde
  Antall biler   Transport-
mengde
  Antall biler   Transport-
mengde
  Antall biler   Transport-
mengde
  Antall biler   Transport-
mengde
  Antall biler   Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999                            
1. kvartal 74 614 1 187 459 37 334 560 027 13 462 209 753 6 534 98 010 3 602 69 074 1 442 21 094 12 240 229 501
2. kvartal 78 169 1 238 430 37 323 559 812 14 588 234 084 8 398 125 970 3 861 68 004 1 544 25 952 12 455 224 608
3. kvartal 74 729 1 181 666 37 411 561 189 12 918 204 771 8 107 127 105 3 078 66 980 1 286 18 527 11 929 203 094
Juli 21 290 334 370 11 498 172 466 3 067 48 602 2 011 35 665 945 16 484 397 5 387 3 372 55 766
August 25 423 400 949 12 282 184 240 4 820 76 276 2 824 42 360 886 21 687 421 5 973 4 190 70 413
September 28 016 446 347 13 631 204 483 5 031 79 893 3 272 49 080 1 247 28 809 468 7 167 4 367 76 915
4. kvartal 81 321 1 288 859 40 855 612 810 14 277 230 049 8 655 129 825 3 083 64 298 1 637 24 925 12 814 226 952
Oktober 27 941 435 028 14 502 217 522 4 737 75 274 2 972 44 580 837 14 793 535 8 090 4 358 74 769
November 27 896 448 238 13 624 204 371 4 847 78 933 3 015 45 225 1 214 26 592 608 9 577 4 588 83 540
Desember 25 484 405 593 12 729 190 917 4 693 75 842 2 668 40 020 1 032 22 913 494 7 258 3 868 68 643
                             
2000                            
1. kvartal 87 202 1 409 394 41 164 617 456 16 760 271 447 8 892 133 365 5 363 111 467 1 609 25 912 13 414 249 747
Januar 26 573 425 199 12 454 186 811 5 142 84 125 2 661 39 915 1 688 29 235 527 8 277 4 101 76 836
Februar 29 143 472 755 13 806 207 079 5 544 89 454 3 034 45 510 1 907 43 525 544 7 885 4 308 79 302
Mars 31 486 511 440 14 904 223 566 6 074 97 868 3 197 47 940 1 768 38 707 538 9 750 5 005 93 609
2. kvartal 84 392 1 355 686 38 608 579 141 16 990 274 109 8 719 130 785 4 967 107 421 1 789 25 609 13 319 238 621
April 25 655 414 303 11 994 179 920 5 298 85 613 2 645 39 675 1 527 33 474 483 7 488 3 708 68 133
Mai 30 710 498 713 13 688 205 321 6 356 102 753 3 285 49 275 1 953 44 219 617 9 565 4 811 87 580
Juni 28 027 442 670 12 926 193 900 5 336 85 743 2 789 41 835 1 487 29 728 689 8 556 4 800 82 908
3. kvartal 79 281 1 256 626 38 386 575 790 15 327 247 739 7 918 116 617 4 536 93 228 1 513 21 637 11 601 201 615
Juli 22 744 352 925 11 957 179 339 4 441 71 734 1 732 23 827 963 19 046 454 5 643 3 197 53 336
August 27 475 434 349 12 989 194 840 5 425 87 495 3 021 45 315 1 395 27 677 552 8 333 4 093 70 689
September 29 062 469 352 13 440 201 611 5 461 88 510 3 165 47 475 2 178 46 505 507 7 661 4 311 77 590
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller