Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

2   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på innpasserte biler og transportmengde. Måned
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999 308 833 4 896 414 121 945 1 915 137 121 936 1 984 278 27 856 413 652 18 166 308 893 18 930 274 454
1. kvartal 74 614 1 187 459 30 428 481 767 28 535 465 257 6 920 103 467 4 255 72 455 4 476 64 513
Januar 23 244 367 603 9 449 147 462 8 654 140 276 2 238 33 669 1 530 26 394 1 373 19 802
Februar 23 660 370 016 9 601 149 422 9 111 145 294 2 262 33 623 1 231 20 609 1 455 21 068
Mars 27 710 449 840 11 378 184 883 10 770 179 687 2 420 36 175 1 494 25 452 1 648 23 643
2. kvartal 78 169 1 238 430 30 869 487 146 31 195 505 085 6 773 100 293 4 663 78 739 4 669 67 167
April 24 985 403 214 9 898 157 656 10 045 167 415 2 140 31 922 1 421 24 717 1 481 21 504
Mai 24 997 393 403 9 744 153 170 10 062 161 445 2 158 32 022 1 528 25 389 1 505 21 377
Juni 28 187 441 813 11 227 176 320 11 088 176 225 2 475 36 349 1 714 28 633 1 683 24 286
3. kvartal 74 729 1 181 666 28 737 448 653 30 217 494 045 6 773 100 571 4 391 71 443 4 611 66 954
Juli 21 290 334 370 8 462 133 880 8 170 130 872 2 084 30 744 1 182 18 670 1 392 20 204
August 25 423 400 949 9 684 149 423 10 561 173 527 2 262 33 326 1 374 22 233 1 542 22 440
September 28 016 446 347 10 591 165 350 11 486 189 646 2 427 36 501 1 835 30 540 1 677 24 310
4. kvartal 81 321 1 288 859 31 911 497 571 31 989 519 891 7 390 109 321 4 857 86 256 5 174 75 820
Oktober 27 941 435 028 10 927 168 386 10 868 173 284 2 599 38 383 1 744 28 801 1 803 26 174
November 27 896 448 238 10 959 172 426 11 034 182 550 2 497 37 054 1 657 30 410 1 749 25 798
Desember 25 484 405 593 10 025 156 759 10 087 164 057 2 294 33 884 1 456 27 045 1 622 23 848
                         
2000                        
1. kvartal 87 202 1 409 394 34 748 558 690 34 528 563 195 7 371 110 656 5 339 99 746 5 216 77 107
Januar 26 573 425 199 10 495 168 637 10 504 166 279 2 241 33 333 1 777 34 123 1 556 22 827
Februar 29 143 472 755 11 467 183 845 11 951 196 852 2 464 37 497 1 530 28 899 1 731 25 662
Mars 31 486 511 440 12 786 206 208 12 073 200 064 2 666 39 826 2 032 36 724 1 929 28 618
2. kvartal 84 392 1 355 686 32 335 500 683 34 528 571 225 7 001 103 880 5 432 104 691 5 096 75 207
April 25 655 414 303 9 888 153 641 10 338 171 931 2 143 31 930 1 698 33 492 1 588 23 309
Mai 30 710 498 713 11 313 174 588 12 926 217 536 2 502 37 104 2 144 42 493 1 825 26 992
Juni 28 027 442 670 11 134 172 454 11 264 181 758 2 356 34 846 1 590 28 706 1 683 24 906
3. kvartal 79 281 1 256 626 30 398 467 956 32 202 526 258 7 014 103 758 4 676 84 478 4 991 74 176
Juli 22 744 352 925 8 843 135 720 8 950 139 981 2 155 31 994 1 243 22 289 1 553 22 941
August 27 475 434 349 10 390 158 775 11 381 185 372 2 396 35 381 1 667 30 323 1 641 24 498
September 29 062 469 352 11 165 173 461 11 871 200 905 2 463 36 383 1 766 31 866 1 797 26 737
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller