Statistisk sentralbyrå


3   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på utpasserte biler og transportmengde. Måned
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1999 248 639 3 931 133 127 003 2 030 676 83 350 1 303 264 13 241 210 914 12 228 183 251 12 817 203 028
                         
1999 248 639  3 931 133  127 003  2 030 676  83 350  1 303 264  13 241  210 914  12 228  183 251  12 817  203 028
1. kvartal 60 306 961 754 30 621 494 810 20 256 316 485 3 319 52 875 3 125 49 187 2 985 48 397
Januar 18 203 288 838 9 386 150 232 5 862 91 430 1 102 17 419 926 15 223 927 14 534
Februar 20 171 319 773 10 031 162 059 6 915 107 598 1 039 16 550 1 219 18 306 967 15 260
Mars 21 932 353 143 11 204 182 519 7 479 117 457 1 178 18 906 980 15 658 1 091 18 603
2. kvartal 62 720 989 572 31 821 506 792 21 351 334 402 3 270 52 357 3 042 44 963 3 236 51 058
April 20 166 317 954 10 292 163 785 6 829 107 047 1 025 16 335 977 14 526 1 043 16 261
Mai 19 606 309 236 9 898 157 311 6 682 104 282 1 045 16 936 966 14 891 1 015 15 816
Juni 22 948 362 382 11 631 185 696 7 840 123 073 1 200 19 086 1 099 15 546 1 178 18 981
3. kvartal 61 048 956 569 31 000 488 947 20 633 322 666 3 205 50 423 3 052 44 731 3 158 49 802
Juli 17 362 274 232 8 890 140 632 5 764 91 680 931 14 956 891 12 848 886 14 116
August 21 256 329 733 10 768 167 494 7 278 112 673 1 112 17 213 1 006 15 274 1 092 17 079
September 22 430 352 604 11 342 180 821 7 591 118 313 1 162 18 254 1 155 16 609 1 180 18 607
4. kvartal 64 565 1 023 238 33 561 540 127 21 110 329 711 3 447 55 259 3 009 44 370 3 438 53 771
Oktober 22 453 351 909 11 565 181 737 7 436 116 582 1 187 19 007 1 081 16 027 1 184 18 556
November 22 969 364 568 12 008 193 823 7 534 117 342 1 209 19 336 1 008 15 099 1 210 18 968
Desember 19 143 306 761 9 988 164 567 6 140 95 787 1 051 16 916 920 13 244 1 044 16 247
                         
2000                        
1. kvartal 63 466 999 854 32 590 519 644 21 013 326 998 3 333 53 191 3 185 47 835 3 345 52 186
Januar 20 454 320 692 10 561 168 175 6 906 107 230 1 057 16 688 906 12 524 1 024 16 075
Februar 20 632 326 090 10 726 171 644 6 764 105 849 1 086 17 381 952 13 985 1 104 17 231
Mars 22 380 353 072 11 303 179 825 7 343 113 919 1 190 19 122 1 327 21 326 1 217 18 880
                         
2. kvartal 62 041 963 424 31 280 489 202 20 962 317 926 3 357 54 047 3 110 50 222 3 332 52 027
April 17 882 281 989 9 071 142 883 5 944 92 967 978 15 743 889 15 056 1 000 15 340
Mai 23 728 365 297 11 731 183 599 8 270 121 295 1 286 20 663 1 162 19 669 1 279 20 071
Juni 20 431 316 138 10 478 162 720 6 748 103 664 1 093 17 641 1 059 15 497 1 053 16 616
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller