Statistisk sentralbyrå


5   Godstransport med lastebil over grensen.Tallet på utpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og tollsted. 2000
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
  Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
1999 248 639 3 931 133 117 584 1 881 344 58 011 871 710 34 901 526 385 5 995 106 988 4 616 70 112      27 532 474 594
2000 63 466 999 854 30 699 491 184 15 293 229 395 7 804 117 075 1 392 22 847 1 417 22 278 6 861 117 075
                               
1999                              
1. kvartal 60 306 961 754 28 820 461 120 14 575 220 170 8 013 120 195 1 520 27 969 1 213 18 424 6 165 113 876
Januar 18 203 288 838 9 024 144 384 4 190 62 850 2 373 35 595 597 10 222 360 5 352 1 659 30 435
Februar 20 171 319 773 9 178 146 848 5 323 79 845 2 672 40 080 470 8 546 402 5 898 2 126 38 556
Mars 21 932 353 143 10 618 169 888 5 062 77 475 2 968 44 520 453 9 201 451 7 174 2 380 44 885
2. kvartal 62 720 989 572 28 692 459 072 14 345 215 175 10 344 155 160 1 416 25 261 1 140 17 646 6 783 117 258
April 20 166 317 954 8 945 143 120 4 565 68 475 3 771 56 565 423 6 905 384 6 007 2 078 36 882
Mai 19 606 309 236 9 296 148 736 4 559 68 385 2 790 41 850 462 8 447 348 5 352 2 151 36 466
Juni 22 948 362 382 10 451 167 216 5 221 78 315 3 783 56 745 531 9 909 408 6 287 2 554 43 910
3. kvartal 61 048 956 569 28 636 458 176 15 239 228 585 8 210 126 020 1 365 23 846 981 13 512 6617 106 430
Juli 17 362 274 232 8 260 132 160 4 716 70 740 1 742 29 000 351 6 383 305 4 001 1 988 31 948
August 21 256 329 733 9 836 157 376 5 341 80 115 3 068 46 020 490 8 805 295 3 880 2 226 33 537
September 22 430 352 604 10 540 168 640 5 182 77 730 3 400 51 000 524 8 658 381 5 631 2 403 40 945
4. kvartal 64 565 1 023 238 31 436 502 976 13 852 207 780 8 334 125 010 1 694 29 912 1 282 20 530 7 967 137 030
Oktober 22 453 351 909 10 812 172 992 4 814 72 210 3 311 49 665 596 11 250 410 6 288 2 510 39 504
November 22 969 364 568 10 980 175 680 4 837 72 555 3 205 48 075 581 10 120 446 7 366 2 920 50 772
Desember 19 143 306 761 9 644 154 304 4 201 63 015 1 818 27 270 517 8 542 426 6 876 2 537 46 754
                               
2000                              
1. kvartal 63 466 999 854 30 699 491 184 15 293 229 395 7 804 117 075 1 392 22 847 1 417 22 278 6 861 117 075
Januar 20 454 320 692 9 762 156 192 5 589 83 835 2 315 34 725 366 5 980 402 6 097 2 020 33 863
Februar 20 632 326 090 10 071 161 136 4 620 69 300 2 608 39 136 497 8 055 489 7 956 2 347 40 507
Mars 22 380 353 072 10 866 173 856 5 084 76 260 2 881 43 214 529 8 812 526 8 225 2 494 42 705
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller