Statistisk sentralbyrå


4   Godstransport med lastebil over grensen.Tallet på innpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og tollsted. 2000
  Alle tollsteder Svinesund Hån/Ørje Eda Storlien Helligskogen Andre tollsteder
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
  Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
1999 308 833 4 896 414 152 923 2 293 838 55 245 878 657 31 694 480 910 13 624 268 356 5 909 90 498   49 438 884 155
2000 87 202 1 409 394 41 164 617 456 16 760 271 447 8 892 133 365 5 363 111 467 1 609 25 912   13 414 249 747
                               
1999                              
1. kvartal 74 614 1 187 459 37 334 560 027 13 462 209 753 6 534 98 010 3 602 69 074 1 442 21 094   12 240 229 501
Januar 23 244 367 603 11 397 170 960 4 034 63 002 2 205 33 075 1 311 22 938 417 5 923   3 880 71 705
Februar 23 660 370 016 12 371 185 578 4 421 68 572 2 097 31 455 527 8 873 509 7 423   3 735 68 115
Mars 27 710 449 840 13 566 203 489 5 007 78 179 2 232 33 480 1 764 37 263 516 7 748   4 625 89 681
2. kvartal 78 169 1 238 430 37 323 559 812 14 588 234 084 8 398 125 970 3 861 68 004 1 544 25 952   12 455 224 608
April 24 985 403 214 11 832 177 461 4 837 79 838 2 671 40 065 1 227 22 482 455 8 049   3 963 75 319
Mai 24 997 393 403 11 963 179 440 4 550 71 720 2 713 40 695 1 328 23 246 519 8 661   3 924 69 641
Juni 28 187 441 813 13 528 202 911 5 201 82 526 3 014 45 210 1 306 22 276 570 9 242   4 568 79 648
3. kvartal 74 729 1 181 666 37 411 561 189 12 918 204 771 8 107 127 105 3 078 66 980 1 286 18 527   11 929 203 094
Juli 21 290 334 370 11 498 172 466 3 067 48 602 2 011 35 665 945 16 484 397 5 387   3 372 55 766
August 25 423 400 949 12 282 184 240 4 820 76 276 2 824 42 360 886 21 687 421 5 973   4 190 70 413
September 28 016 446 347 13 631 204 483 5 031 79 893 3 272 49 080 1 247 28 809 468 7 167   4 367 76 915
4. kvartal 81 321 1 288 859 40 855 612 810 14 277 230 049 8 655 129 825 3 083 64 298 1 637 24 925   12 814 226 952
Oktober 27 941 435 028 14 502 217 522 4 737 75 274 2 972 44 580 837 14 793 535 8 090   4 358 74 769
November 27 896 448 238 13 624 204 371 4 847 78 933 3 015 45 225 1 214 26 592 608 9 577   4 588 83 540
Desember 25 484 405 593 12 729 190 917 4 693 75 842 2 668 40 020 1 032 22 913 494 7 258   3 868 68 643
                               
2000                              
1. kvartal 87 202 1 409 394 41 164 617 456 16 760 271 447 8 892 133 365 5 363 111 467 1 609 25 912   13 414 249 747
Januar 26 573 425 199 12 454 186 811 5 142 84 125 2 661 39 915 1 688 29 235 527 8 277   4 101 76 836
Februar 29 143 472 755 13 806 207 079 5 544 89 454 3 034 45 510 1 907 43 525 544 7 885   4 308 79 302
Mars 31 486 511 440 14 904 223 566 6 074 97 868 3 197 47 940 1 768 38 707 538 9 750   5 005 93 609
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller