Statistisk sentralbyrå


1   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på innpasserte og utpasserte biler og transportmengde. Kvartal
  Innpassert Utpassert
  Antall biler Transportmengde Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn
1999 308 833 4 896 414 248 639 3 931 133
1. kvartal 74 614 1 187 459 60 306 961 754
2. kvartal 78 169 1 238 430 62 720 989 572
3. kvartal 74 729 1 181 666 61 048 956 569
4. kvartal 81 321 1 288 859 64 565 1 023 238
         
2000 87 202 1 409 394 63 466 999 854
1. kvartal 87 202 1 409 394 63 466 999 854
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller