Statistisk sentralbyrå


6   Andel innpasserte og utpasserte biler, etter nasjonalitet. 1990-1999. Prosent
  Innpasserte og utpasserte biler
  Alle
nasjonaliteter
Norge Sverige Danmark Finland Andre land
1990 100 50,3 34,2 6,3 4,0 5,2
1991 100 50,2 35,2 5,5 4,0 5,1
1992 100 50,4 34,4 5,3 4,3 5,5
1993 100 48,6 35,2 5,6 5,4 5,2
1994 100 46,4 35,8 5,5 7,0 5,2
1995 100 47,5 36,0 5,7 5,3 5,5
1996 100 47,7 34,4 6,5 6,4 5,0
1997 100 46,3 35,9 6,9 5,9 5,0
1998 100 45,1 36,9 7,2 5,5 5,3
1999 100 44,7 36,8 7,4 5,5 5,7

Standardtegn i tabeller