Statistisk sentralbyrå


5   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på utpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og tollsted. 1999
  I alt Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1996 218 330 3 289 690 117 279 1 745 874 65 878 1 026 639 11 355 182 807 13 576 174 495 10 242 159 875  
1997 219 472 3 475 777 114 646 1 817 356 70 637 1 103 838 11 259 193 999 12 748 199 536 10 182 161 048  
1998 227 234 3 592 929 116 230 1 845 856 76 293 1 196 340 11 833 189 808 11 453 181 164 11 425 179 761  
1999 248 639 3 931 133 127 003 2 030 676 83 350 1 303 264 13 241 210 914 12 228 183 251 12 817 203 028  
                           
Svinesund 117 584 1 881 344 60 438 967 008 35 780 572 480 11 230 179 680 165 2 640 9 971 159 536  
Høgen 3 864 71 524 2 878 51 804 986 19 720 - - - - - -  
Hån/Ørje 58 011 871 710 22 346 335 190 27 412 411 180 214 3 210 6 662 99 930 1 377 22 200  
Eda 34 901 526 385 20 109 302 175 12 319 187 380 759 11 375 1 024 15 060 690 10 395  
Vittjärn 1 755 42 077 1 428 36 806 293 4 937 10 85 8 158 16 91  
Åsnes 2 175 56 470 2 069 53 794 105 2 650 - - - - 1 26  
Østby 3 212 57 319 2 008 39 622 1 133 16 854 28 280 37 542 6 21  
Idre 226 4 722 138 3 536 86 1 176 - - 1 7 1 3  
Vauldalen 393 5 853 261 3 827 120 1 880 - - 11 140 1 6  
Storlien 5 995 106 988 2 192 39 579 2 232 41 029 121 1 868 1 172 19 290 278 5 222  
Gäddede 288 7 200 174 4 350 78 1 950 1 25 35 875 - -  
Tärnaby 2 112 46 655 780 18 569 1 038 20 419 14 187 262 7 235 18 245  
Bjørnfjell 3 212 56 731 2 220 38 256 352 5 137 169 2 827 448 10 218 23 293  
Junkerdal 1 516 27 448 819 14 991 466 8 279 86 1 666 102 1 883 43 629  
Karigasniemi 736 7 979 427 4 729 23 257 43 699 243 2 294 - -  
Polmak 119 1 018 87 728 3 61 4 102 24 107 1 20  
Kivilompolo 4 626 63 273 3 617 52 410 364 3 082 255 3 816 366 3 699 24 266  
Helligskogen 4 616 70 112 3 244 48 170 349 3 659 174 3 042 784 14 128 65 1 113  
Neiden 1 544 5 670 886 3 089 97 459 29 94 500 1 838 32 190  
Utsjok 1 278 14 625 706 9 236 112 647 96 1 839 354 2 788 10 115  
Storskog 476 6 030 176 2 807 2 28 8 119 30 419 260 2 657  
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller