Statistisk sentralbyrå


4   Godstransport med lastebil over grensen. Tallet på innpasserte biler og transportmengde, etter bilens registreringsland og tollsted. 1999
  I alt Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1996 270 022 4 252 374 115 443 1 690 588 102 286 1 779 534 20 267 304 199 17 891 270 173 14 135 207 880  
1997 296 624 4 752 991 124 405 1 906 540 114 523 1 958 858 24 233 360 774 17 587 295 858 15 876 230 961  
1998 303 732 4 890 326 123 221 1 924 680 119 435 2 024 584 26 172 391 253 17 968 302 196 16 936 247 613  
1999 308 833 4 896 414 121 945 1 915 137 121 936 1 984 278 27 856 413 652 18 166 308 893 18 930 274 454  
                           
Svinesund 152 923 2 293 838 58 110 871 658 53 524 802 843 25 614 384 218 383 5 735 15 292 229 384  
Høgen 13 166 229 339 4 163 58 282 9 003 171 057 - - - - -    
Hån/Ørje 55 245 878 657 15 410 244 692 28 208 436 832 128 1 727 9 705 172 819 1 794 22 587  
Eda 31 694 480 910 18 554 281 620 10 894 165 965 692 10 380 946 13 845 608 9 100  
Vittjärn 1 482 32 124 966 22 550 497 9 245 4 48 13 279 2 2  
Åsnes 4 977 129 402 3 177 82 602 1 800 46 800 - - - - - -  
Østby 4 795 99 566 1 952 40 209 2 722 56 487 12 278 97 2 384 12 208  
Idre 823 23 653 49 796 769 22 775 - - 4 62 1 20  
Vauldalen 990 16 994 580 9 571 349 6 399 - - 43 729 18 295  
Storlien 13 624 268 356 3 516 53 574 7 238 165 911 260 4 178 2 490 42 899 120 1 794  
Gäddede 3 395 84 875 3 099 77 475 242 6 050 - - 54 1 350 - -  
Tärnaby 3 053 57 372 556 10 035 1 888 33 832 87 1 080 437 10 624 85 1 801  
Bjørnfjell 4 135 53 577 1 768 26 470 1 556 17 594 254 2 663 457 5 917 100 933  
Junkerdal 2 684 29 823 742 8 819 1 538 15 907 95 965 274 3 634 35 498  
Karigasniemi 735 9 382 282 3 002 30 474 33 340 379 5 407 11 159  
Polmak 258 1 988 94 627 1 13 1 46 160 1 286 2 16  
Kivilompolo 4 983 71 084 3 869 55 080 404 6 628 273 2 289 429 7 018 8 69  
Helligskogen 5 909 90 498 3 199 44 165 1 039 16 481 302 4 491 1 327 24 756 42 605  
Neiden 1 896 20 165 1 072 11 865 90 895 40 476 619 6 350 75 579  
Utsjok 1 051 12 205 508 6 250 137 1 783 53 314 345 3 728 8 130  
Storskog 1 015 12 606 279 5 795 7 307 8 159 4 71 717 6 274  
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller