Statistisk sentralbyrå


3   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på utpasserte biler og transportmengde. Måned
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1996 218 330 3 289 690 117 279 1 745 874 65 878 1 026 639 11 355 182 807 13 576 174 495 10 242 159 875
1997 219 472 3 475 777 114 646 1 817 356 70 637 1 103 838 11 259 193 999 12 748 199 536 10 182 161 048
1998 227 234 3 592 929 116 230 1 845 856 76 293 1 196 340 11 833 189 808 11 453 181 164 11 425 179 761
1999 248 639 3 931 133 127 003 2 030 676 83 350 1 303 264 13 241 210 914 12 228 183 251 12 817 203 028
                         
1998 227 234 3 592 929 116 230 1 845 856 76 293 1 196 340 11 833 189 808 11 453 181 164 11 425 179 761
1. kvartal 57 635 921 507 29 576 476 888 19 105 301 329 3 074 49 606 3 003 48 509 2 877 45 175
2. kvartal 57 605 909 828 29 291 464 801 19 419 303 957 3 043 48 795 2 961 46 725 2 891 45 550
3. kvartal 54 164 849 286 27 704 433 259 18 312 286 935 2 792 44 695 2 714 42 993 2 642 41 404
4. kvartal 57 830 912 308 29 659 470 908 19 457 304 119 2 924 46 712 2 775 42 937 3 015 47 632
                         
1999 248 639 3 931 133 127 003 2 030 676 83 350 1 303 264 13 241 210 914 12 228 183 251 12 817 203 028
1. kvartal 60 306 961 754 30 621 494 810 20 256 316 485 3 319 52 875 3 125 49 187 2 985 48 397
Januar 18 203 288 838 9 386 150 232 5 862 91 430 1 102 17 419 926 15 223 927 14 534
Februar 20 171 319 773 10 031 162 059 6 915 107 598 1 039 16 550 1 219 18 306 967 15 260
Mars 21 932 353 143 11 204 182 519 7 479 117 457 1 178 18 906 980 15 658 1 091 18 603
2. kvartal 62 720 989 572 31 821 506 792 21 351 334 402 3 270 52 357 3 042 44 963 3 236 51 058
April 20 166 317 954 10 292 163 785 6 829 107 047 1 025 16 335 977 14 526 1 043 16 261
Mai 19 606 309 236 9 898 157 311 6 682 104 282 1 045 16 936 966 14 891 1 015 15 816
Juni 22 948 362 382 11 631 185 696 7 840 123 073 1 200 19 086 1 099 15 546 1 178 18 981
3. kvartal 61 048 956 569 31 000 488 947 20 633 322 666 3 205 50 423 3 052 44 731 3 158 49 802
Juli 17 362 274 232 8 890 140 632 5 764 91 680 931 14 956 891 12 848 886 14 116
August 21 256 329 733 10 768 167 494 7 278 112 673 1 112 17 213 1 006 15 274 1 092 17 079
September 22 430 352 604 11 342 180 821 7 591 118 313 1 162 18 254 1 155 16 609 1 180 18 607
4. kvartal 64 565 1 023 238 33 561 540 127 21 110 329 711 3 447 55 259 3 009 44 370 3 438 53 771
Oktober 22 453 351 909 11 565 181 737 7 436 116 582 1 187 19 007 1 081 16 027 1 184 18 556
November 22 969 364 568 12 008 193 823 7 534 117 342 1 209 19 336 1 008 15 099 1 210 18 968
Desember 19 143 306 761 9 988 164 567 6 140 95 787 1 051 16 916 920 13 244 1 044 16 247
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller