Statistisk sentralbyrå


Godsbiler, registerstatistikk

4   Nyttelast for registrerte kjøretøyer1 for godstransport, etter kjøretøygruppe og fylke. 31. desember 2002. Tonn
Kjøretøy- og nyttelastgruppe I alt2 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder
I alt  729 119 38 421 96 846 69 617 38 746 38 089 42 596 29 169 26 796 15 518
                     
Varebiler, nyttelast 1,0 tonn og over3 75 960 4 263 9 852 9 867 3 386 3 153 5 436 3 567 2 339 1 343
                     
Lastebiler i alt  360 491 19 278 46 443 28 505 21 484 20 477 21 907 15 090 14 487 8 798
Nyttelast. Tonn                    
    -  1,9 23 728 1 451 4 425 2 827 1 065  956 1 339  981  642  456
 2,0 -  2,9 23 281 1 231 3 011 2 762 1 042 1 078 1 419 1 140  747  467
 3,0 -  3,9 16 403  797 1 723 1 541  979  969 1 027  763  613  353
 4,0 -  4,9 6 788  376 1 440  584  392  412  393  218  220  176
 5,0 -  5,9 10 229  693 1 691 1 089  775  620  704  372  294  142
 6,0 -  6,9 12 036  760 1 806 1 609  959  782  829  435  453  289
 7,0 -  7.9 14 461  769 2 253 1 692  813  762 1 174  606  596  248
 8,0 -  8,9 17 676 1 406 2 548 1 471 1 234  971 1 381  867  747  416
 9,0 -  9,9 18 201 1 331 2 862 1 884 1 190  904  976  889  649  446
10,0 - 10,9 14 724 1 141 2 389 2 124  667  439  963  834  312  355
11,0 - 11,9 9 701  564  975  539  368  348  642  474  395  300
12,0 - 12,9 16 112  636 1 648  781  841  900  726  613  664  451
13,0 - 13,9 36 753 1 387 3 601 2 121 2 017 2 317 1 805 1 116 1 765  960
14,0 - 14,9 54 791 2 599 5 779 2 645 4 093 3 742 2 724 2 107 2 199 1 718
15,0 - 4 85 606 4 138 10 291 4 836 5 049 5 279 5 805 3 677 4 193 2 021
                     
Spesialbiler i alt  292 668 14 880 40 551 31 245 13 877 14 459 15 253 10 512 9 970 5 378
Kombinerte biler for personer og gods 90 720 4 860 9 458 6 600 5 134 4 472 5 447 4 085 3 553 1 928
Andre lastebiler5 97 219 3 904 13 563 14 678 4 539 5 121 5 135 3 057 3 149 1 306
Tankbiler for olje og bensin 9 909  502  958 1 188  424  772  455  330  348  163
Tankbiler for andre varer 14 211  837 1 658 1 236  752  894  368  333  503 94
Trekkvogner for semitrailere6 80 610 4 776 14 913 7 543 3 028 3 200 3 847 2 708 2 417 1 888
  Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark
I alt 19 681 47 988 69 009 21 548 41 495 39 186 23 615 36 790 22 218 11 326
                     
Varebiler, nyttelast 1,0 tonn og over3 2 102 6 027 8 502 1 712 3 566 3 879 1 665 2 777 1 547  918
                     
Lastebiler i alt 9 985 21 502 31 062 11 348 22 634 19 414 12 240 18 963 11 357 5 361
Nyttelast. Tonn                    
    -  1,9  498 1 670 2 608  504 1 131 1 085  449  775  586  270
 2,0 -  2,9  539 1 665 2 151  479 1 068 1 429  673 1 275  756  339
 3,0 -  3,9  430 1 336 1 262  621  881  833  468 1 042  483  266
 4,0 -  4,9  172  347  527  172  340  276  159  325  177 78
 5,0 -  5,9  263  444  869  293  361  472  257  442  353 89
 6,0 -  6,9  273  677  708  232  525  661  338  363  207  125
 7,0 -  7.9  316  902 1 086  458  717  689  264  605  323  172
 8,0 -  8,9  407  900 1 139  443  784  896  619  778  442  229
 9,0 -  9,9  332 1 024 1 724  371  849 1 069  487  627  378  210
10,0 - 10,9  272  931 1 452  396  651  572  271  448  291  208
11,0 - 11,9  402  804 1 406  218  540  437  140  604  381  163
12,0 - 12,9  562 1 396 1 325  554 1 315  867  668 1 235  627  303
13,0 - 13,9 1 137 2 222 3 045 1 534 3 016 2 496 1 824 2 492 1 433  452
14,0 - 14,9 1 625 2 570 4 646 2 562 4 427 3 178 2 384 3 159 1 676  944
15,0 - 4 2 756 4 615 7 113 2 511 6 029 4 452 3 238 4 796 3 244 1 512
                     
Spesialbiler i alt 7 595 20 458 29 445 8 488 15 295 15 894 9 710 15 050 9 315 5 047
Kombinerte biler for personer og gods 2 416 6 707 8 639 2 578 4 893 5 114 2 867 5 878 3 438 2 549
Andre lastebiler5 2 015 5 947 10 041 3 012 4 374 4 993 3 081 4 738 3 146 1 382
Tankbiler for olje og bensin  286  477  621  277  598  817  399  594  388  289
Tankbiler for andre varer  364 1 977 1 070  592  949  850  708  522  387  118
Trekkvogner for semitrailere6 2 514 5 350 9 073 2 029 4 480 4 119 2 656 3 317 1 956  709
1  Tallene omfatter bare kjøretøyer med påmontert skilt per 31. desember og omfatter ikke lastebiler registrert som campingbiler.
2  Inkludert Svalbard.
3  Varebiler med nyttelast 1,0 tonn og over er skjønnsmessig satt til en gjennomsnittlig nyttelast på 1,5 tonn.
4  Omfatter ikke lastebiler med mer enn 30 tonn nyttelast.
5  Bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler m.m.
6  Omfatter bare den vekt som kan belastes trekkvognen. (Semitrailere er i Kjøretøyregisteret oppført med kjøretøyets samlede nyttelast.)
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller