Statistisk sentralbyrå


Godsbiler, registerstatistikk

2   Nyttelast for registrerte kjøretøyer1 for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember. Tonn
Kjøretøy- og nyttelastgruppe 1990         1991         1992         1993         1994         1995         1996         1997         1998         1999         2000         2001         2002
Bensin- og dieseldrevet                          
I alt  674 760  673 167  669 046  657 297  660 301  675 189  689 486  719 961  735 117  743 029  736 101  727 507  729 119
                           
Varebiler, nyttelast 1,0 tonn og over2 87 402 85 040 83 331 82 092 80 774 81 518 77 765 78 089 76 802 76 041 76 358 72 710 75 960
                           
Lastebiler i alt  411 026  402 117  391 157  374 656  365 770  365 453  367 680  378 057  381 523  380 944  371 458  363 463  360 491
Nyttelast. Tonn                          
    -  1,9 10 832 10 160 9 844 11 167 10 081 11 648 12 879 14 975 17 086 18 662 20 457 22 004 23 728
 2,0 -  2,9 26 299 25 873 25 946 26 034 25 905 25 215 25 084 25 053 25 002 24 796 24 315 23 594 23 281
 3,0 -  3,9 30 100 28 793 27 246 26 129 24 901 23 311 22 206 21 423 20 391 19 509 18 725 17 444 16 403
 4,0 -  4,9 8 606 8 059 7 596 7 364 7 273 7 220 7 154 7 244 7 107 6 927 6 838 6 702 6 788
 5,0 -  5,9 14 524 13 511 12 857 12 230 11 607 11 451 11 241 11 500 11 091 10 963 10 855 10 616 10 229
 6,0 -  6,9 24 045 22 073 20 610 19 435 17 765 16 516 16 045 15 976 15 107 14 326 13 278 12 404 12 036
 7,0 -  7.9 30 914 28 625 26 943 24 811 22 995 21 527 20 276 19 626 18 522 17 711 16 355 15 168 14 461
 8,0 -  8,9 39 495 36 890 35 037 32 079 30 082 28 337 26 906 25 582 24 084 22 982 20 889 19 184 17 676
 9,0 -  9,9 19 635 20 086 20 011 19 308 19 493 19 151 19 067 19 817 20 282 20 426 19 523 18 955 18 201
10,0 - 10,9 10 208 9 850 10 151 9 871 10 151 10 518 11 383 12 519 13 514 14 155 14 388 14 508 14 724
11,0 - 11,9 32 798 25 871 22 265 18 068 16 176 14 524 13 384 12 952 12 373 11 757 10 657 9 936 9 701
12,0 - 12,9 66 918 53 491 46 561 38 345 33 331 28 923 26 068 24 831 23 156 21 844 19 162 17 170 16 112
13,0 - 13,9 45 387 44 379 43 393 40 767 39 545 39 618 40 105 41 264 41 995 41 704 39 690 38 476 36 753
14,0 - 14,9 21 651 32 915 36 307 39 173 42 332 45 625 47 900 50 796 53 892 55 572 55 807 55 239 54 791
15,0 - 3 29 614 41 541 46 390 49 875 54 133 61 870 67 982 74 497 77 920 79 610 80 519 82 063 85 606
                           
Spesialbiler i alt  176 333  186 010  194 560  200 550  213 757  228 219  244 041  263 816  276 793  286 044  288 285  291 335  292 668
Kombinerte biler for personer og gods 69 639 74 825 79 415 84 471 89 800 94 688 97 954  100 913  101 211  101 139 98 909 95 473 90 720
Andre lastebiler4 39 609 42 152 44 556 46 193 50 295 55 042 61 936 70 613 77 134 83 822 87 936 92 984 97 219
Tankbiler for olje og bensin 12 149 11 950 11 410 10 892 10 861 10 934 11 056 11 442 11 258 11 161 10 648 10 136 9 909
Tankbiler for andre varer 14 537 15 142 15 393 15 063 15 516 15 382 15 305 15 587 15 507 15 236 14 560 14 338 14 211
Trekkvogner for semitrailere5 40 399 41 941 43 786 43 931 47 284 52 172 57 789 65 261 71 683 74 686 76 232 78 404 80 610
                           
Dieseldrevet                          
I alt  577 146  578 741  577 713  567 999  574 819  593 132  613 893  647 048  666 768  679 413  677 789  674 166  680 465
                           
Varebiler, nyttelast 1,0 tonn og over2 30 342 31 608 33 147 34 959 37 386 42 003 44 519 47 058 49 083 51 374 54 948 54 714 60 679
                           
Lastebiler i alt  404 473  396 164  385 546  368 758  360 027  359 717  361 953  372 372  375 971  375 393  365 551  356 913  353 028
Nyttelast. Tonn                          
    -  1,9 7 258 6 979 6 972 8 475 7 561 9 293 10 629 12 767 14 939 16 439 17 860 18 644 19 469
 2,0 -  2,9 25 253 24 868 24 888 24 595 24 249 23 453 23 248 23 240 23 208 23 043 22 574 21 975 21 652
 3,0 -  3,9 28 997 27 769 26 253 25 134 24 036 22 426 21 291 20 476 19 510 18 641 17 842 16 574 15 539
 4,0 -  4,9 8 044 7 541 7 106 6 841 6 819 6 739 6 685 6 782 6 656 6 489 6 409 6 259 6 346
 5,0 -  5,9 14 355 13 355 12 721 12 089 11 467 11 310 11 089 11 333 10 917 10 799 10 692 10 453 10 071
 6,0 -  6,9 23 989 22 035 20 579 19 384 17 714 16 471 16 007 15 931 15 055 14 275 13 227 12 353 11 978
 7,0 -  7.9 30 907 28 618 26 935 24 796 22 980 21 512 20 261 19 611 18 507 17 696 16 340 15 153 14 446
 8,0 -  8,9 39 487 36 882 35 029 32 063 30 065 28 311 26 880 25 565 24 067 22 965 20 872 19 167 17 650
 9,0 -  9,9 19 635 20 086 20 011 19 308 19 493 19 151 19 067 19 817 20 282 20 426 19 523 18 955 18 201
10,0 - 10,9 10 208 9 850 10 151 9 871 10 151 10 518 11 383 12 519 13 504 14 145 14 388 14 508 14 724
11,0 - 11,9 32 798 25 871 22 265 18 057 16 165 14 513 13 372 12 941 12 362 11 745 10 645 9 925 9 690
12,0 - 12,9 66 918 53 491 46 561 38 345 33 331 28 923 26 068 24 831 23 156 21 844 19 162 17 170 16 112
13,0 - 13,9 45 374 44 379 43 393 40 767 39 545 39 618 40 105 41 264 41 995 41 704 39 690 38 476 36 753
14,0 - 14,9 21 636 32 900 36 292 39 158 42 318 45 610 47 886 50 796 53 892 55 572 55 807 55 239 54 791
15,0 - 3 29 614 41 541 46 390 49 875 54 133 61 870 67 982 74 497 77 920 79 610 80 519 82 063 85 606
                           
Spesialbiler i alt  142 332  150 966  159 020  164 284  177 406  191 411  207 421  227 618  241 714  252 647  257 290  262 539  266 758
Kombinerte biler for personer og gods 35 886 40 019 44 099 48 435 53 632 58 059 61 513 64 882 66 321 67 928 68 097 66 848 64 984
Andre lastebiler4 39 442 42 001 44 418 46 051 50 154 54 908 61 813 70 488 77 010 83 694 87 814 92 865 97 098
Tankbiler for olje og bensin 12 135 11 936 11 396 10 874 10 843 10 919 11 027 11 429 11 234 11 151 10 638 10 129 9 901
Tankbiler for andre varer 14 532 15 137 15 388 15 059 15 510 15 372 15 293 15 573 15 486 15 215 14 539 14 321 14 195
Trekkvogner for semitrailere5 40 337 41 873 43 719 43 865 47 266 52 154 57 775 65 246 71 663 74 659 76 203 78 375 80 579
1  Tallene omfatter bare kjøretøyer med påmontert skilt per 31. desember og omfatter ikke lastebiler registrert som campingbiler.
2  Varebiler med nyttelast 1,0 tonn og over er skjønnsmessig satt til en gjennomsnittlig nyttelast på 1,5 tonn.
3  Omfatter ikke lastebiler med mer enn 30 tonn nyttelast.
4  Bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler m.m.
5  Omfatter bare den vekt som kan belastes trekkvognen. (Semitrailere er i Kjøretøyregisteret oppført med kjøretøyets samlede nyttelast.) Fra og med 1994 eksklusive terrengsykler.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller