Statistisk sentralbyrå


Godsbiler, registerstatistikk

1   Registrerte kjøretøyer1 for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember
Kjøretøy- og nyttelastgruppe 1990         1991         1992         1993         1994         1995         1996         1997         1998         1999         2000         2001         2002
Bensin- og dieseldrevet                          
I alt  198 958  200 507  202 645  205 492  209 904  216 643  220 142  227 480  229 860  230 786  228 797  222 235  220 113
                           
Varebiler, nyttelast 1,0 tonn og over 58 268 56 693 55 554 54 728 53 849 54 345 51 843 52 059 51 201 50 694 50 905 48 473 50 640
                           
Lastebiler i alt 61 394 59 180 57 399 55 275 54 104 53 368 53 917 56 053 57 420 58 139 58 235 58 075 58 663
Nyttelast. Tonn                          
    -  1,9 7 323 7 112 7 034 7 067 7 276 7 703 8 772 10 601 12 398 13 746 15 333 16 706 18 218
 2,0 -  2,9 10 251 10 081 10 113 10 163 10 133 9 871 9 840 9 860 9 873 9 831 9 687 9 428 9 330
 3,0 -  3,9 8 956 8 570 8 118 7 788 7 429 6 961 6 635 6 401 6 096 5 831 5 590 5 209 4 899
 4,0 -  4,9 1 927 1 803 1 699 1 647 1 625 1 610 1 591 1 605 1 573 1 531 1 509 1 480 1 497
 5,0 -  5,9 2 627 2 448 2 330 2 218 2 105 2 079 2 042 2 091 2 018 1 994 1 976 1 933 1 863
 6,0 -  6,9 3 707 3 402 3 174 2 992 2 733 2 540 2 467 2 456 2 321 2 201 2 040 1 908 1 853
 7,0 -  7.9 4 117 3 811 3 587 3 306 3 064 2 867 2 701 2 615 2 469 2 360 2 180 2 023 1 930
 8,0 -  8,9 4 655 4 345 4 127 3 778 3 541 3 336 3 167 3 011 2 834 2 704 2 457 2 255 2 077
 9,0 -  9,9 2 106 2 151 2 140 2 063 2 079 2 040 2 029 2 106 2 153 2 166 2 068 2 005 1 924
10,0 - 10,9  969  937  966  941  969 1 004 1 087 1 196 1 292 1 354 1 377 1 389 1 411
11,0 - 11,9 2 834 2 236 1 925 1 563 1 400 1 258 1 160 1 123 1 073 1 020  925  863  843
12,0 - 12,9 5 356 4 279 3 725 3 068 2 666 2 313 2 084 1 984 1 850 1 744 1 529 1 370 1 285
13,0 - 13,9 3 388 3 303 3 226 3 027 2 932 2 934 2 968 3 051 3 104 3 081 2 931 2 841 2 714
14,0 - 14,9 1 500 2 277 2 511 2 709 2 927 3 154 3 312 3 512 3 725 3 841 3 856 3 816 3 785
15,0 - 2 1 678 2 425 2 724 2 945 3 225 3 698 4 062 4 441 4 641 4 735 4 777 4 849 5 034
                           
Spesialbiler i alt 79 296 84 634 89 692 95 489  101 951  108 930  114 382  119 368  121 239  121 953  119 657  115 687  110 810
Kombinerte biler for personer og gods 68 723 73 959 78 849 84 720 91 241 97 603  102 233  106 114  107 221  107 349  104 868  100 624 95 453
Andre lastebiler3 4 310 4 444 4 612 4 724 5 048 5 416 5 931 6 583 7 061 7 551 7 807 8 082 8 336
Tankbiler for olje og bensin 1 346 1 285 1 209 1 129 1 092 1 069 1 057 1 073 1 046 1 025  968  906  879
Tankbiler for andre varer 1 337 1 339 1 342 1 297 1 306 1 275 1 258 1 261 1 244 1 214 1 151 1 123 1 105
Trekkvogner for semitrailere4 3 580 3 607 3 680 3 619 3 264 3 567 3 903 4 337 4 667 4 814 4 863 4 952 5 037
                           
Dieseldrevet                          
I alt  121 577  124 663  128 490  132 402  139 537  148 052  155 479  164 516  170 183  174 758  177 188  175 025  177 106
                           
Varebiler, nyttelast 1,0 tonn og over 20 228 21 072 22 098 23 306 24 924 28 002 29 679 31 372 32 722 34 249 36 632 36 476 40 452
                           
Lastebiler i alt 58 264 56 350 54 743 52 539 51 428 50 724 51 287 53 435 54 841 55 498 55 229 54 375 54 093
Nyttelast. Tonn                          
    -  1,9 5 121 5 149 5 245 5 368 5 676 6 191 7 312 9 154 10 964 12 224 13 446 14 071 14 716
 2,0 -  2,9 9 813 9 664 9 676 9 571 9 450 9 145 9 083 9 111 9 132 9 107 8 964 8 759 8 657
 3,0 -  3,9 8 639 8 277 7 834 7 503 7 180 6 705 6 370 6 127 5 840 5 579 5 334 4 956 4 648
 4,0 -  4,9 1 798 1 684 1 586 1 527 1 521 1 500 1 484 1 500 1 471 1 432 1 412 1 380 1 397
 5,0 -  5,9 2 596 2 419 2 305 2 192 2 079 2 053 2 014 2 060 1 986 1 964 1 946 1 903 1 834
 6,0 -  6,9 3 698 3 396 3 169 2 984 2 725 2 533 2 461 2 449 2 313 2 193 2 032 1 900 1 844
 7,0 -  7.9 4 116 3 810 3 586 3 304 3 062 2 865 2 699 2 613 2 467 2 358 2 178 2 021 1 928
 8,0 -  8,9 4 654 4 344 4 126 3 776 3 539 3 333 3 164 3 009 2 832 2 702 2 455 2 253 2 074
 9,0 -  9,9 2 106 2 151 2 140 2 063 2 079 2 040 2 029 2 106 2 153 2 166 2 068 2 005 1 924
10,0 - 10,9  969  937  966  941  969 1 004 1 087 1 196 1 291 1 353 1 377 1 389 1 411
11,0 - 11,9 2 834 2 236 1 925 1 562 1 399 1 257 1 159 1 122 1 072 1 019  924  862  842
12,0 - 12,9 5 356 4 279 3 725 3 068 2 666 2 313 2 084 1 984 1 850 1 744 1 529 1 370 1 285
13,0 - 13,9 3 387 3 303 3 226 3 027 2 932 2 934 2 968 3 051 3 104 3 081 2 931 2 841 2 714
14,0 - 14,9 1 499 2 276 2 510 2 708 2 926 3 153 3 311 3 512 3 725 3 841 3 856 3 816 3 785
15,0 - 2 1 678 2 425 2 724 2 945 3 225 3 698 4 062 4 441 4 641 4 735 4 777 4 849 5 034
                           
Spesialbiler i alt 43 085 47 241 51 649 56 557 63 185 69 326 74 513 79 709 82 620 85 011 85 327 84 174 82 561
Kombinerte biler for personer og gods 33 201 37 229 41 453 46 413 52 561 58 082 62 446 66 537 68 685 70 490 70 618 69 185 67 279
Andre lastebiler3 4 215 4 356 4 532 4 644 4 971 5 342 5 861 6 512 6 992 7 480 7 740 8 019 8 272
Tankbiler for olje og bensin 1 341 1 280 1 204 1 125 1 088 1 066 1 052 1 069 1 041 1 022  965  904  877
Tankbiler for andre varer 1 335 1 337 1 340 1 295 1 303 1 271 1 253 1 256 1 238 1 208 1 145 1 118 1 101
Trekkvogner for semitrailere4 2 993 3 039 3 120 3 080 3 262 3 565 3 901 4 335 4 664 4 811 4 859 4 948 5 032
1  Tallene omfatter bare kjøretøyer med påmontert skilt per 31. desember og omfatter ikke lastebiler registrert som campingbiler.
2  Omfatter ikke lastebiler med mer enn 30 tonn nyttelast.
3  Bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler m.m.
4  Fra og med 1994 eksklusive terrengsykler.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller