Statistisk sentralbyrå

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetype

5 Formidling og utleie av arbeidskraft. Omsetning etter tjenestetype. Foretak. 2008
Tjenestetype 78. Formidling og utleie av arbeidskraft 78.1 Formidling av arbeidskraft 78.2 Utleie av arbeidskraft
Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling
Tjenestetype i alt 25 969,6  100,0 1 502,6  100,0 24 467,0  100,0
             
1 Rekruttering av arbeidskraft 1 800,0 6,9 1 223,3 81,4  576,7 2,4
1.1 Rekruttering av ledende personale  689,5 2,7  541,3 36,0  148,2 0,6
1.2 Rekruttering av øvrig personale 1 110,5 4,3  682,0 45,4  428,5 1,8
             
2 Utleie av arbeidskraft 22 806,2 87,8  218,1 14,5 22 588,1 92,3
2.1 Databehandling og telekommunikasjon 1 455,8 5,6 2,1 0,1 1 453,8 5,9
2.2 Annet kontorarbeid 3 818,4 14,7 6,1 0,4 3 812,3 15,6
2.3 Butikkarbeid, engroshandel og annet salgsarbeid  692,1 2,7 3,0 0,2  689,2 2,8
2.4 Industri og produksjon 5 967,2 23,0 55,5 3,7 5 911,7 24,2
2.5 Hotell, restaurant og kjøkken/kantine  391,5 1,5 1,5 0,1  390,0 1,6
2.6 Helse 1 172,3 4,5 0,4 0,0 1 171,9 4,8
2.7 Transport, lager og logistikk 2 154,0 8,3 5,0 0,3 2 149,0 8,8
2.8 Bygg og anlegg 4 420,2 17,0  132,2 8,8 4 288,1 17,5
2.9 Annet 2 734,5 10,5 12,3 0,8 2 722,2 11,1
             
3 Andre tjenester i forbindelse med formidling av arbeidskraft  897,7 3,5 52,3 3,5  845,3 3,5
             
4 Annet  465,8 1,8 8,8 0,6  457,0 1,9

Standardtegn i tabeller