Statistisk sentralbyrå

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetype

4 Annonse- og reklamevirksomhet. Omsetning etter tjenestetype. Foretak. 2008
Tjenestetype 73.1 Annonse- og reklamevirksomhet 73.11 Reklamebyråer 73.12 Medieformidlingstjenester
Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling
I alt 18 726,1  100,0 7 629,6  100,0 11 096,5  100,0
             
1 Medieformidlingstjenester 10 449,3 55,8 1 466,7 19,2 8 982,6 80,9
1.1 I trykte media 5 767,4 30,8  511,8 6,7 5 255,6 47,4
1.2 På TV og radio  561,3 3,0  186,1 2,4  375,2 3,4
1.3 På internett 1 048,8 5,6  357,2 4,7  691,6 6,2
1.4 Navnerettigheter til konkurranser, stadion og lignende  374,6 2,0 58,3 0,8  316,4 2,9
1.5 Andre reklamebærere 2 697,1 14,4  353,3 4,6 2 343,9 21,1
             
2 Annonse og reklametjenester 7 253,7 38,7 5 534,2 72,5 1 719,5 15,5
2.1 Totalleveranse av annonse-/reklametjenester 4 189,8 22,4 2 782,0 36,5 1 407,9 12,7
2.2 Direktemarkedsføring  819,4 4,4  811,8 10,6 7,6 0,1
2.3 Utforming av annonser/reklame 1 191,2 6,4 1 133,0 14,9 58,2 0,5
2.4 Andre annonse- og reklametjenester 1 053,2 5,6  807,4 10,6  245,8 2,2
             
3 Annet 1 023,2 5,5  628,7 8,2  394,5 3,6

Standardtegn i tabeller