Statistisk sentralbyrå

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetype

3 Bedriftsrådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak. 2008
Tjenestetype 70.2 Bedriftsrådgivning 70.21 PR og kommunikasjonstjenester 70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling
I alt 15 031,1  100,0 1 389,4  100,0 13 641,7  100,0
             
1 Bedriftsrådgivning 13 491,6 89,8 1 389,4  100,0 12 102,2 88,7
1.1 Public relations (PR) 1 170,8 7,8  873,3 62,9  297,5 2,2
1.2 Strategisk rådgivning og organisasjonsutvikling 2 731,2 18,2  141,8 10,2 2 589,4 19,0
1.3 Finansiell rådgivning  917,9 6,1 0,0 0,0  917,9 6,7
1.4 Human resources management 3 068,4 20,4 29,1 2,1 3 039,3 22,3
1.5 Rådgivning innenfor markedsføring  684,3 4,6  267,0 19,2  417,3 3,1
1.6 Produksjonsledelse  142,9 1,0 0,0 0,0  142,9 1,0
1.7 Rådgivning innenfor distribusjon og logistikk 17,6 0,1 0,0 0,0 17,6 0,1
1.8 Rådgivning i forbindelse med arbeidsprosesser  533,2 3,5 0,0 0,0  533,2 3,9
1.9 Prosjektledelse eksklusiv bygg og anlegg 1 771,1 11,8 0,0 0,0 1 771,1 13,0
1.10 Annen bedriftsrådgivning 2 454,1 16,3 78,1 5,6 2 376,0 17,4
             
2 Tjenester tilknyttet oppbygging av merkevarer eller Franchisekonseptert  338,2 2,2 0,0 0,0  338,2 2,5
             
5 Annet 1 201,3 8,0 0,0 0,0 1 201,3 8,8

Standardtegn i tabeller